Tweefasenaanpak

In de transitie naar een vitale infrasector werken Rijkswaterstaat en marktpartijen aan nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Een voorbeeld hiervan is de 2-fasenaanpak. Deze aanpak heeft als doel om het risicoprofiel van projecten te verkleinen, zodat Rijkswaterstaat en marktpartijen minder geconfronteerd worden met verrassingen in de uitvoeringsfase. 

In een 2-fasenaanpak wordt na gunning een project in 2 fasen uitgevoerd. In de eerste fase doen Rijkswaterstaat en de marktpartijen die het werk gaan uitvoeren samen het onderzoek om de risico’s beter in beeld te krijgen en deze te mitigeren. Samen wordt er gewerkt aan het ontwerp en de planning van het project. Tot slot wordt de definitieve aanneemsom afgesproken. Dan volgt er een go/no-go moment, waarbij een ‘go’ leidt tot de start van fase 2: de uitvoeringsfase.

Omdat het een nieuwe aanpak betreft is er veel aandacht voor leren en experimenteren. Dit wordt vormgegeven aan de hand van leeropdrachten binnen projecten die worden begeleid door coaches. In de Community of Practices die regelmatig plaatsvinden, worden de ervaringen en lessen tussen de projecten gedeeld. 

In afstemming met de markt is de tweefasenaanpak verder uitgewerkt en vastgelegd in een handreiking ‘Toepassing 2-fasen aanpak bij Rijkswaterstaat projecten’, waarbij gebruik is gemaakt van de leerervaringen uit de lopende experimentprojecten. De handreiking heeft als doel projectteams die deze aanpak gaan toepassen op weg te helpen en draagt daarmee bij aan een uniforme werkwijze binnen deze projecten. Het is daarmee een volgende stap op weg naar een vitale infrasector.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen