Monitoren en evalueren

De transitie-aanpak wordt gemonitord via een transitiemonitor. Daarmee houden we toezicht op de voorspelbaarheid in de uitvoering én het financiële resultaat van verschillende experimenten. Dit betreft experimenten die al met de nieuwe projectaanpakken werken. Dit gaat in samenwerking met de markt en andere betrokken partijen via een intensief en open consultatieproces. Na 2023 zal de monitoring in andere vorm worden voorgezet, onder meer met een financiële monitoring en een reputatieonderzoek.

Documenten

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen