Samenwerken en experimenteren

2-fasenaanpak

De 2-fasenaanpak is een samenwerkingsvorm waaraan wordt gewerkt in het kader van Op weg naar een vitale infrasector. Het doel van deze aanpak is het reduceren van risico’s in projecten en het benutten van samenwerkingskansen die de markt biedt, zoals het inbrengen van kennis in het ontwerpproces.

In een 2-fasenaanpak wordt na gunning een project in 2 fasen uitgevoerd. In de eerste fase doen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen het onderzoek en het ontwerp van het project. Ook moeten de opdrachtgever en opdrachtnemer het eens worden over onder meer het definitieve ontwerp, de aanneemsom en de risicoverdeling. In de tweede fase wordt de prijs bepaald en gaat het project in uitvoering. Na afloop van de eerste fase en voordat de tweede fase start, bevindt zich een go/no-go-moment.

Experimenteren en leren rond de 2-fasenaanpak

Leren en experimenteren is een belangrijk element in de 2-fasenaanpak. Het leren wordt vormgegeven aan de hand van leeropdrachten binnen projecten die worden begeleid door coaches. In de Community of Practices die regelmatig plaatsvinden, worden de ervaringen en lessen gedeeld. In een handreiking ligt vast wat er tot nu toe is geleerd en wordt onder andere uitgelegd wat de 2-fasenaanpak inhoudt. Daarin wordt ook toegelicht hoe er wordt omgegaan met onderwerpen als de scopebepaling, prijsvorming en ontwerpverantwoordelijkheid. Deze handreiking is naar verwachting begin 2023 beschikbaar.

Portfolioaanpak

Om het Hoofdwegennetwerk, Hoofdvaarwegennetwerk en Hoofdwatersysteem op het juiste niveau te houden, verrichten Rijkswaterstaat en de markt veel werk. Het noodzakelijke beheer neemt in de komende jaren samen met onderhoud, renovatie en vervangingswerk verder toe. Dit komt door de leeftijd van veel bruggen, viaducten, etc. Het is noodzakelijk om deze opgave gezamenlijk met de markt zo effectief en efficiënt mogelijk aan te pakken. Hierbij is het ook essentieel om te leren van de ervaringen, te uniformeren en te innoveren. Een van de methoden om dit te doen is een meer gebundelde aanpak van werkzaamheden richting de markt; het contractuele portfolio.

De aanpak met contractuele portfolio’s is een belangrijk voordeel te behalen door middel van het herhaald uitvoeren van soortgelijke werken door dezelfde (combinatie van) opdrachtnemer(s). Hierbij wordt ook actief gestuurd op leren en verbeteren, ondersteund door het gebruik van performance management. Op die manier kan het een voorspelbare pijplijn van projecten opleveren voor de langere termijn. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om te innoveren en te verduurzamen. Bovendien worden er investeringsinspanningen en -kosten terugverdient wanneer het op verschillende projecten wordt toegepast.

Voor de begeleiding van de eerste experimenten is een handreiking van de contractuele portfolioaanpak ontwikkeld. Dit kan experimentprojecten helpen bij de opzet en uitwerking van een contractuele portfolio. In de handreiking staat uitgebreid uitgelegd hoe de portfolioaanpak werkt en welke vormen binnen de contractuele portfolioaanpak mogelijk zijn.

Strategische Inkoop Onderhoudscontracten (SIO)

Met de Strategische Inkoop Onderhoud Wegen en Vaarwegen (SIO) werken Rijkswaterstaat en markt samen aan het verbeteren van de inkoop van onderhoud. Dat gebeurt met behulp van nieuwe contractvormen: een basis onderhoudscontract, een integraal onderhoudscontract, een separaat onderhoudscontract en overige contracten. Die nieuwe contractvormen versterken de kwaliteit van onderhoud en areaal (de effectiviteit), het productievermogen (efficiency) en het rendement voor de markt. Met die nieuwe contractvormen wordt ook ingezet op een structurele verbetering van assetmanagement. Het gaat dan onder meer over kosten, risico’s en het maken van keuzes over de prestaties die het areaal moet leveren.

Succesvol assetmanagement vraagt om een gelijkwaardige samenwerking met alle partners in de keten, met oog voor elkaars belangen. De markt kent immers als meest deskundige partij de oplossingsmethoden, technieken en de prestaties en kosten die hieraan verbonden zijn. Rijkswaterstaat en de markt vullen elkaar aan bij het benoemen van de risico’s. Gezamenlijk wegen ze af wat de beste oplossing is die binnen de budgettaire voorwaarden valt, de risico’s beheerst én het object laat presteren.

Diensten 2030

Het projectteam ‘diensten 2030’ ontwikkelt op lange termijn een nieuwe visie voor de inkoop van diensten. Dit in opdracht van Rijkswaterstaat. De volgende vraag werd gesteld: wat is nodig om de productie op een effectieve en efficiënte manier uit te voeren? Een deel van deze benodigde kennis en vakmanschap koopt Rijkswaterstaat in met raamovereenkomsten voor ‘Diensten GWW’. Rijkswaterstaat heeft samen met de markt een nieuwe generatie overeenkomsten voor de diensten ontwikkeld. Deze overeenkomsten spelen in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen waarbij de opgave centraal staat. Deze nieuwe Samenwerkingsraamovereenkomsten (SROKs) zijn in 2021 in werking getreden. Inmiddels zijn 2 nieuwe Samenwerkingsraamovereenkomsten (SROKs) in werking gezet: 1) de SROK Ingenieursdiensten, 2) de SROK PPB met de percelen “Projectbeheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing” en “Integrale Veiligheid”.
 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"244960"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.