Vitale infrasector

Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar. Dat is waar de Nederlandse infrasector voor staat. Met grote maatschappelijke veranderingen rond klimaatverandering, de bevolkingsgroei en mobiliteit voor de deur, bereidt de infrasector zich voor op de toekomst.

Het begin

In 2019 zetten we een belangrijke stap. In opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht McKinsey de toekomst van de Nederlandse infrasector. Uit dit onderzoek blijkt dat er een noodzaak is voor vernieuwingen binnen de sector, wil Nederland ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijven. De uitkomsten van dit onderzoek leidden tot een duidelijke transitieaanpak met het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Rijkswaterstaat en marktpartijen willen met deze aanpak voor verandering en vernieuwing in de markt zorgen. Daarbij gebruiken we de kennis en ervaring van een groot aantal specialisten binnen en buiten de infrasector. Ook integreren we de manier van denken en werken van DOEN - een van de voorlopers van de transitieaanpak - en de principes die in 2016 in de Marktvisie zijn neergelegd.

 

Doel van de transitie

Om bij te dragen aan het zijn van een vitale infrasector werken de markt en Rijkswaterstaat aan een aantal verbeteringen en vernieuwingen. Met als doel een financieel gezonde sector, waarin risico’s goed en voorspelbaar worden beheerst, waar ruimte is voor innoveren en leren en waarin iedereen in de keten samenwerkt.

Zo doen we dat 

Een vitale infrasector vraagt om een ambitieuze aanpak. Als samenwerkende organisaties binnen de infrasector ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en methoden. We leren in de praktijk wat wel of niet werkt. Soms op basis van ervaring, soms op basis van experimenten. Gebaseerd op een duidelijke transitieaanpak die richting geeft aan de verandering in de infrasector.

 

 

"Rijkswaterstaat en markt zijn als gevolg van de transitie
veel meer echt en oprecht met elkaar in gesprek
."

Leonie Koops, sectorhoofd infrastructuur en mobiliteit Witteveen + Bos 

 

Cookie-instellingen