Taskforce Infra

De Taskforce Infra is een van de belangrijke samenwerkingsverbanden binnen de weg naar een vitale infrasector. Het initiatief – een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en brancheorganisaties – startte in 2020. Het is een voorbeeld voor de nieuwe manier van samenwerken die nodig is voor het realiseren van de gezamenlijke opgave waar de sector voor staat. In een open dialoog werken we aan concrete en doelgerichte oplossingen om knelpunten weg te nemen. Dat is de basis voor een (financieel) gezonde infrasector waarin innovatie en vernieuwing wordt versterkt.

 

  

"We zijn op de goede weg, maar er moet nog veel gebeuren. Wat echt helpt is transparant samenwerken. Daarvoor moeten we lef en realiteitszin tonen."

Jean-Luc Beguin 

 

 

 

De Taskforce Infra bestaat uit werkgroepen en een Platform Vervanging en Renovatie, met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de markt. De leden van de Taskforce brengen veel kennis, expertise en ervaring mee en delen open en transparant hun inzichten, informatie en achtergronden waarbij zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van feiten, cijfers en inzicht vanuit concrete projecten. Gezamenlijk wordt zo gewerkt aan het sneller en slimmer uitvoeren van de opgave waar we voor staan. Samen wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 

 

 

 

“Naarmate de transitie concreter wordt, wordt het ook spannender.
Nu moeten we het samen in de praktijk gaan laten zien.”

Bart Smolders, directievoorzitter infra Heijmans

 

 

 


Partners

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen