Portfolioaanpak

Om het Hoofdwegennetwerk, Hoofdvaarwegennetwerk en Hoofdwatersysteem op het juiste niveau te houden, verrichten Rijkswaterstaat en de markt veel werk. Het noodzakelijke beheer neemt in de komende jaren samen met onderhoud, renovatie en vervanging verder toe. Dit komt door veel bruggen, viaducten, etc na de oorlog zijn gebouwd en nu dus allemaal op hetzelfde moment toe zijn aan groot onderhoud. Het is noodzakelijk om deze opgave gezamenlijk met de markt zo effectief en efficiënt mogelijk aan te pakken. Hierbij is het ook essentieel om te leren van de ervaringen, te uniformeren en te innoveren. Een van de methoden om dit te doen is een meer gebundelde aanpak van werkzaamheden richting de markt; het contractuele portfolio.

Binnen de aanpak met contractuele portfolio’s is een belangrijk voordeel te behalen door middel van het herhaald uitvoeren van soortgelijke werken door dezelfde (combinatie van) opdrachtnemer(s). Hierbij wordt ook actief gestuurd op leren en verbeteren, ondersteund door het gebruik van performance management. Op die manier kan het een voorspelbare pijplijn van projecten opleveren voor de langere termijn. Dat is een belangrijke randvoorwaarde om te innoveren en te verduurzamen. Bovendien worden er investeringsinspanningen en -kosten terugverdiend wanneer het op verschillende projecten wordt toegepast.

Voor de begeleiding van de eerste experimenten is een handreiking van de contractuele portfolioaanpak ontwikkeld. Er staat uitgebreid beschreven hoe de portfolioaanpak werkt en welke vormen binnen de contractuele portfolio mogelijk zijn. De handreiking verschijnt medio 2024 en wordt op www.vitaleinfrasector.nl gepubliceerd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen