Diensten 2030

Binnen de GWW-sector zijn belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de inkoop van diensten. Die ontwikkelingen zullen mede bepalend zijn voor de manier waarop in de toekomst diensten worden ingekocht. Rijkswaterstaat en de markt werken samen aan antwoorden op die ontwikkelingen. Dat krijgt vorm door de ontwikkeling van een duidelijke visie op de beheersing van de inkoop van diensten, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de doorontwikkeling van de Samenwerkingsovereenkomsten (SROK) voor Ingenieursdiensten en voor PPB waarbij het gaat om Projectbeheersing en Systeemgerichte Contractbeheersing en om Integrale Veiligheid. Die doorontwikkeling wordt afgerond in 2025 met een nieuwe aanbesteding die dan zal plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"232939"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"4","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen