Vervanging en Renovatie

Rijkswaterstaat en markt staan voor een grote opgave op het gebied van vervanging en renovatie (VenR) van sluizen, bruggen en tunnels. Een van de uitdagingen is om tot een snellere en slimmere productie te komen, zodat er meer kan worden gedaan in minder tijd. Hoewel de VenR-aanpak van sluizen, bruggen en tunnels verschilt, zijn er ook veel overeenkomsten. Daarom zetten we binnen de Taskforce Infra een platform VenR op, met drie expertgroepen voor sluizen, bruggen en tunnels (productiestromen).

 

Opdracht

De inhoudelijke invulling van de opdracht is in voorbereiding. De definitieve omschrijving volgt in het eerste kwartaal van 2024.

 
Cookie-instellingen