Klankbordgroep markt en assetmanagement

Rijkswaterstaat is bezig om de activiteiten in het assetmanagement en onderhoud anders te organiseren. Uitgangspunt is de visie Samenwerken in Onderhoud (SIO). De eerste aangepaste contracten, zoals de basisonderhoudscontracten, zijn al in de markt gezet. De volledige doorvoering van SIO is nog niet afgerond. Binnen de Klankbordgroep Markt en assetmanagement (KGMAM) werken markt en Rijkswaterstaat op basis van de eerste ervaringen en signalen uit de praktijk aan een aanscherping van SIO.

 

Opdracht

De inhoudelijke invulling van de opdracht is in voorbereiding. De definitieve omschrijving volgt in het eerste kwartaal van 2024.

 
Cookie-instellingen