Industriële automatisering en digitalisering

Voor tunnels en bruggen ligt er een grote vervanging- en renovatieopgave, ook op het gebied van industriële automatisering. Om die opgave te realiseren, moet de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en markt verbeteren. Ook de voorgeschreven architectuur van tunnels en bruggen moet beter. Dit doen we door verbeteringen in kaart te brengen, uit te werken, te implementeren en de voortgang te monitoren.

 

Opdracht

De inhoudelijke invulling van de opdracht is in voorbereiding. De definitieve omschrijving volgt in het eerste kwartaal van 2024.

 
Cookie-instellingen