Continuïteit productie en monitoring

Continuïteit in werk en opdrachten is van groot belang voor bedrijven in de infrasector. Binnen het thema ‘Continuïteit productie en monitoring’ richten we ons op de voortgang van de concrete programmering en de dealflow. Tegen welke knelpunten lopen Rijkswaterstaat en markt aan in de voorbereiding en tijdens de uitvoering van projecten? Ook is er binnen dit thema een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring van de toepassing van de producten in de praktijk.

Opdracht

De inhoudelijke invulling van de opdracht is in voorbereiding. De definitieve omschrijving volgt in het eerste kwartaal van 2024.

Cookie-instellingen