Business- en verdienmodellen

Er is behoefte aan alternatieve business- en verdienmodellen voor de huidige praktijk van de infraprojecten. Een denktank kan zich richten op een sectorbrede verkenning naar toekomstbestendige business- en daarbij horende verdienmodellen, waarin waardecreatie centraal staat.

 

Opdracht

De inhoudelijke invulling van de opdracht is in voorbereiding. De definitieve omschrijving volgt in het eerste kwartaal van 2024.

 
Cookie-instellingen