2-fasenaanpak effectief bij onderhoud tunnels A73

04-10-2023
152 keer bekeken

De Tunnel Swalmen en de Roertunnel liggen in de snelweg A73. Dagelijks maken bijna 50.000 voertuigen gebruik van de tunnels. Daarnaast vormt de A73 een cruciale noord-zuidverbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt-Susteren.

Op dit moment vindt groot onderhoud plaats aan de tunnels. In totaal worden 10 tunneltechnische installaties vervangen. Denk aan duurzame ledverlichting, camera’s, de omroepinstallatie, intercom, de tunnelventilatie en het systeem voor hoogtedetectie. Ook krijgt de software van het tunnelbediensysteem een update. Daarnaast worden asfalt en voegovergangen vervangen, wordt onderhoud aan de betonconstructies uitgevoerd en worden schades hersteld. Door de tunnels te renoveren blijven de tunnels betrouwbaar, open en veilig.

2-fasenaanpak

Het groot onderhoud aan de Roertunnel en Swalmen tunnel maakt onderdeel uit van het programma Vervanging en Renovatie (V&R) van Rijkswaterstaat waarmee in de komende jaren de infrastructuur in Nederland weer op orde wordt gebracht. Het tunnelproject is met een MDCM-aanpak (Maintenance, Design, Construct, Maintenance) in de markt gezet.

Bij het project wordt de 2-fasenaanpak toegepast, waarbij het project in twee stappen wordt uitgevoerd: de ontwerpfase en de realisatiefase. In de eerste fase werken Rijkswaterstaat en aannemer nauw samen aan het onderzoek en het (definitieve) ontwerp van het project, de aanneemsom en de risicoverdeling en wordt de definitieve prijs bepaald. Daarna volgt in de tweede fase de uitvoering van het project. Tussen de eerste en tweede fase is een go/no-go moment voorzien. Met deze aanpak is de verwachting dat er een beter zicht is op de onzekerheden en risico’s aangezien die in de eerste fase al uitgebreid zijn geanalyseerd. Door de reguliere aanpak van het onderhoud te combineren met een 2-fasenaanpak voor de risicovolle werkzaamheden ontstaat een hybride van de 2-fasenaanpak.

Bevindingen

Recent heeft een evaluatie plaatsgevonden rond de aanbesteding van het project met Rijkswaterstaat en betrokken marktpartijen Ballast Nedam, Croon Wolter en Dros, Strukton Civiel, Vialis en Heijmans. De centrale vraag was of de gekozen aanpak geschikt was voor dit project. De leerervaringen en de bevindingen worden ingezet om de 2-fasenaanpak waar mogelijk aan te vullen en te verder verbeteren.

Met behulp van een uitgebreide interviews is inzicht gekregen in de leerervaringen met betrekking tot de 2-fasenaanpak, m.n. op het gebied van de aanbesteding, prijsvorming, samenwerking, contractuele aspecten en duurzaamheid bij dit project. De belangrijkste bevindingen uit deze evaluatie zijn dat de 2-fasenaanpak zich leent als project risico’s (vooraf) lastig zijn in te schatten en dus in te prijzen zijn, als het project zeer complex is en als er sprake is van (grote) onzekerheden in het project. Gezien de omvang en complexiteit van dit tunnelproject was de conclusie dat de 2-fasenaanpak heel geschikt is. Dat geldt ook in dit geval van het toepassen van een hybride variant – een regulier contract en een 2-fasenaanpak gecombineerd.

In alle fasen van voorbereiding, contractvorming en uitvoering wordt het belang van samenwerking benadrukt. Het doorgronden van de opdracht, de werking van hybride variant en de afstemming tussen de uitvoering van het vaste en variabele onderhoud vraagt een voortdurende dialoog. Prijsopbouw, plafondprijs, aannames en prijsvorming zijn essentiële gespreksonderwerpen voor de dialoog tijdens de aanbesteding. Een belangrijke conclusie uit de evaluatie was dat het doorleven van de scope, samenwerking, bedoeling en aanbieding én het nemen van voldoende tijd daarvoor in de eerste fase essentieel is voor een solide uitvoering van de opdracht.

Vervolg

De evaluatie van het project levert een aantal belangrijke bevindingen op die toegepast kunnen worden in andere projecten. Dat past bij de doelstelling om kennis en ervaring op te bouwen en te delen. In onder meer de communities of practice 2-fasenaanpak en de Handreiking toepassing 2-fasenaanpak bij Rijkswaterstaat projecten zullen deze worden meegenomen.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen