Transitieaanpak begint vruchten af te werpen

02-06-2023
510 keer bekeken

Er ligt een grote opgave om Nederland ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Met de transitieaanpak die in 2020 is ingezet geven Rijkswaterstaat en de markt invulling aan een noodzakelijke vernieuwing in de sector die nodig is om deze opgave te kunnen uitvoeren.

Uit de jaarlijkse transitiemonitoring die in 2022 in opdracht van Rijkswaterstaat door het EIB en PwC is uitgevoerd, blijkt dat de resultaten van de transitieaanpak bemoedigend zijn én dat de urgentie voor verandering onverminderd groot is. Daarom wordt de aanpak de komende periode voortgezet.

Rijkswaterstaat en markt zetten de komende tijd in op het verankeren van de nieuwe vormen van samenwerking in hun organisaties. Op die manier krijgen steeds meer medewerkers ervaring met deze nieuwe manieren van werken, leren van elkaar leren en ontwikkelen met elkaar. Zo wordt het werken aan een vitale infrasector de nieuwe standaard voor alle betrokkenen.

De transitieaanpak is het antwoord van Rijkswaterstaat en de markt op het onderzoek naar de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector dat in opdracht van Rijkswaterstaat is uitgevoerd door McKinsey. De aanpak richt zich op het verbeteren van drie condities: opdrachtgever en opdrachtnemer werken beter en intensiever samen, het versterken van het lerend en innoverend vermogen in de sector en een financieel gezondere sector waarin beheerster met risico’s wordt omgegaan. 

Concrete resultaten

Met een serie maatregelen is de transitie in gang gezet Er wordt onder meer ingezet op vier nieuwe vormen van samenwerking: de tweefasenaanpak, de portfolioaanpak, een nieuwe serie onderhoudscontracten en dienstencontracten. Met concrete resultaten zijn de effecten van de aanpak bemoedigend te noemen. Zo experimenteren inmiddels vijftien projecten zoals de IJsselbruggen in de A12 en de A27 Houten Hooipolder met de tweefasenaanpak waarbij de definitieve prijsvorming pas plaatsvindt als risico’s bekend en goed te verdelen zijn. In de nauwere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer staan relationele aspecten steeds meer centraal. Dat leidt tot positieve reacties bij Rijkswaterstaat en de markt. Met de contractuele portfolioaanpak, waarbij projecten met gelijksoortige werkzaamheden gebundeld naar de markt worden gebracht, wordt ervaring opgedaan bij de renovatie van de Haringvlietbrug en de Papendrechtse brug en bij de Zandkreeksluis en de sluis Hansweert. De vernieuwde aanpak voor basisonderhoudscontracten sluit aan op de verdere ontwikkeling van het assetmanagement bij Rijkswaterstaat. Ook zijn de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor project- en procesbeheersing beschikbaar. Met de introductie van kaders en handreikingen die Rijkswaterstaat en de markt samen hebben ontwikkeld kunnen projectteams deze nieuwe aanpakken in de praktijk toepassen. Belangrijk onderdeel van deze nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering worden is een leer- en ontwikkelomgeving waarin kennis en ervaring actief wordt uitgewisseld. 

Vooruit met de ingezette koers

Michèle Blom: ‘Ik ben echt tevreden met de voortgang van onze aanpak. De intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt werpt haar vruchten af. Daarom zetten we de experimenten en activiteiten ook in de komende periode voort, met de actiegerichte aanpak van de Taskforce infra en samen met marktpartijen. Dat brengt ook kennis en expertise van zowel MKB, grote bedrijven en Rijkswaterstaat dichter bij elkaar die we hard nodig om onze gezamenlijke opgave waar te kunnen maken’

Afbeeldingen

Cookie-instellingen