Handreiking tweefasenaanpak bij Rijkswaterstaat projecten beschikbaar

22-05-2023
4484 keer bekeken

In de transitie naar een vitale infrasector werken Rijkswaterstaat en marktpartijen aan nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Het gaat om de tweefasenaanpak, de portfolioaanpak en de doorontwikkeling van onderhouds- en dienstencontracten.

Met deze nieuwe vormen wordt het mogelijk om nog beter in te spelen op de veranderende opgave buiten. Ze dragen bij aan een meer relationele manier van samenwerken, een financieel gezondere sector waarin risico’s goed worden beheerst en aan het versterken van het lerend en innoverend vermogen van de infrasector. Vanaf nu is er voor de tweefasenaanpak een handreiking beschikbaar, die inzicht geeft over hoe de aanpak bij Rijkswaterstaat projecten wordt toegepast.  

De tweefasenaanpak in het kort

In een tweefasenaanpak wordt het project na gunning in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase werken opdrachtgever en opdrachtnemer nauw samen en worden onderzoeken en ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn gericht op het reduceren van risico’s en onzekerheden en het zo goed mogelijk benutten van de gezamenlijke expertise. Voor de onderdelen van het project met grote onzekerheden vindt definitieve prijsvorming plaats aan het einde de eerste fase. Ook worden dan een definitief ontwerp, planning en risicoverdeling vastgesteld. Vervolgens wordt het project in de tweede fase uitgevoerd. Inmiddels wordt de aanpak in 16 projecten van Rijkswaterstaat toegepast. De renovatie van de A12 IJsselbruggen, de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder, de Renovatie van de Marijkesluis en de renovaties van A73 Roer- en Swalmentunnels zijn sprekende voorbeelden. Rijkswaterstaat gaat de komende periode op een gecontroleerde wijze door met het experimenteren met deze nieuwe aanpak waarbij de resultaten goed worden gemonitord.

De handreiking

Begin 2021 is de werkgroep tweefasenaanpak begonnen onder de Taskforce Infra met als doel het verder uitwerken van deze aanpak als één van de belangrijke maatregelen van de transitieaanpak “Op weg naar een vitale infrasector”. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties en RWS. In afstemming met de markt is de tweefasenaanpak verder uitgewerkt en vastgelegd in een handreiking waarbij gebruik gemaakt is van de leerervaringen uit de lopende experimentprojecten. De handreiking is breed geconsulteerd zowel binnen Rijkswaterstaat als bij diverse brancheorganisaties en andere opdrachtgevers. Dit leverde waardevolle inzichten op die voor een deel zijn meegenomen in deze eerste versie van de handreiking. Rijkswaterstaat en de markt omarmen deze versie van de handreiking. Wat de markt betreft had de nu gepresenteerde aanpak zelfs nog een stap verder mogen gaan. Rijkswaterstaat en de markt blijven daarover met elkaar in gesprek en zullen aan de hand van ervaringen uit de huidige en toekomstige tweefasenprojecten toe werken naar een nieuwe versie van de handreiking.

De handreiking heeft als doel projectteams op weg te helpen die deze aanpak gaan toepassen en draagt daarmee bij aan een uniforme werkwijze binnen deze projecten. Het is daarmee een volgende stap op weg naar een vitale infrasector.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen