Rijkswaterstaat en De Groene Waarden tekenen overeenkomst voor verbetering A27 Houten-Everdingen

Na het tekenen van de overeenkomsten plaatsten Remco Hoeboer, Nic de Roeck, Diana Beuting en Michèle Blom hun hand in cement, als blijvende herinnering.
13-04-2023
184 keer bekeken

Rijkswaterstaat en bouwcombinatie De Groene Waarden hebben op woensdag 12 april 2023 hun handtekening gezet onder het contract voor verbetering van de A27 tussen Houten en Everdingen. De overeenkomst werd extra bezegeld met het in cement vereeuwigen van 4 handafdrukken.

Met de ondertekening van dit noordelijke contract kan het gehele traject Houten Hooipolder, een terugkerend knelpunt in de dagelijkse file top-10, worden aangepakt. Eerder, in december 2022, werd het zuidelijke contract Zuid, het deeltraject Everdingen – Hooipolder, al gegund aan bouwcombinatie ALSÉÉN.

Een belangrijke stap voor verbetering A27 Houten-Everdingen

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Bloem: ‘Deze gunning markeert een belangrijke stap in de aanpak van de files op de A27. Nadat eerder al het deel tussen Everdingen en Hooipolder is gegund, zijn we verheugd dat nu ook het noordelijke deel tussen Houten en Everdingen is aanbesteed.’

‘We kunnen nu deze belangrijke verkeersader tussen Houten en Hooipolder over de hele lengte aanpakken. Zowel de omgeving als de weggebruiker gaat hier van profiteren door een betere doorstroming op de snelweg, maar ook de vermindering van sluipverkeer op de regionale wegen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.’

Contract Houten-Everdingen

Het contract Houten-Everdingen kent een aantal verschillende aspecten. Zo wordt de Hagesteinsebrug vernieuwd en voorzien van een fietsverbinding. Ook wordt de Houtensebrug verbreed. Daarnaast krijgt de A27 in zuidelijke richting over een lengte van 7 km 4 rijstroken.

Uitvoerder wordt bouwcombinatie De Groene Waarden, bestaande uit de bedrijven Besix, Mobilis en haar partners van Gelder, Mourik Infra en Besix Infra Nederland.

Uitvoering werkzaamheden verbetering A27

De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2 fasen plaats. De Groene Waarden zal eerst, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, een ontwerp maken en aanvullende onderzoeken uitvoeren. Dit zorgt niet alleen voor inzicht in een goede planning en de beste bouwmethode, maar ook voor een betrouwbare risicoverdeling en kostenbeheersing.

Zo’n 70% van het werk is in deze tweefasenaanpak meegenomen, de andere 30% betreft regulier werk.

Een mooie samenwerking tussen De Groene Waarden en Rijkswaterstaat

Nic de Roeck (Algemeen Directeur BESIX Nederland): ‘Wij kijken er naar uit om de komende jaren een mooie samenwerking op te bouwen met Rijkswaterstaat en De Groene Waarden.’

‘De tweefasenaanpak die we samen met Rijkswaterstaat inzetten, waar de risico’s beter beheerst en eerlijker verdeeld worden, draagt bij aan een goede infrasector en een voorspelbaarder verloop van het project. Het biedt ons kansen om deze uitbreiding van de A27 tussen Houten en Everdingen op vitale, veilige en duurzame wijze in te passen in deze schitterende omgeving.’

Handafdrukken vereeuwigd in cement

Na het tekenen van de overeenkomsten plaatsten Remco Hoeboer (Algemeen Directeur Mobilis), Nic de Roeck (Algemeen Directeur Besix Nederland), Diana Beuting (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud) en Michèle Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat) hun hand in cement, als blijvende herinnering.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen