Marktdialoog Visiedocument Gelijkwaardig Samenwerken

02-03-2023
401 keer bekeken

Rijkswaterstaat werkt aan de doorontwikkeling van prestatiecontracten naar BasisOnderhoudsContracten (BOC). Met de nieuwe contracten willen we op een andere wijze gaan samenwerken zodat we bij de toekomstige productie de beschikbare capaciteit en budgetten nog efficiënter kunnen inzetten.

In het Visiedocument Gelijkwaardig Samenwerken geven we de eerste aanzetten over hoe die samenwerking in de huidige prestatiecontracten, de toekomstige BOC-contracten en andere onderhoudscontracten vorm kan krijgen. Een eerste versie van het Visiedocument is door de Klankbordgroep Markt en Assetmanagement (KGMAM), waarin markt en RWS samenwerken aan de doorontwikkeling van de RWS-onderhoudscontracten, uitgewerkt. Met deze marktdialoog willen we het concept visiedocument verrijken tot een verbeterde versie. 

Inhoud marktdialoog

De opzet van het programma is als volgt:

  1. Schetsen bredere context en lopende ontwikkelingen: Transitieopgave, Tasforce Infra, Klankbordgroep Markt en Assetmanagement (KGMAM), concept visiedocument etc.; 
  2. Dialoog over: Wat is er voor nodig om een goede samenwerking met RWS-Markt te krijgen op het gebied van onderhoudscontracten, zodat de huidige en toekomstige onderhoudsopgave uitgevoerd kan worden? En is datgene wat nodig is voldoende beschreven in het voorliggende visiedocument? 
  3. Dialoog over: Wat is er voor nodig om bij onderhoudscontracten invulling te geven aan “Samen de onderhoudsbehoefte managen” vanuit het perspectief van de onderhoudspartijen?

Bij de dialoog is het de bedoeling dat de huidige en toekomstige rol van RWS en markt bij de onderhoudsopgave aan de orde komt. Het concept visiedocument Gelijkwaardig Samenwerken (2 delen, v1.0 230112) is bijgevoegd. Voor de dialoog vragen we aan alle deelnemers om het document vooraf te lezen.

Op weg naar Vitale infrasector

Het Gelijkwaardig Samenwerken krijgt op dit moment al expliciet vorm in pilots zoals de tweefasenaanpak en 1 IPM-team en enkele recente onderhoudscontracten zoals Waardegedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU) en (Samenwerken in Waardegedreven Onderhoud (SiWO; variabel onderhoud verhardingen en kunstwerken). Het hoort bij de eerder aan de markt toegelichte visie op Samenwerken in Onderhoud (SIO). 

Het visiedocument valt binnen spoor 3 van de KGMAM, Samenwerken binnen de Assetmanagementketen. Tijdens deze ochtend is er ook een informatiemarkt waarbij gelegenheid is om kennis te nemen van andere ontwikkelsporen binnen de klankbordgroep: doorontwikkeling en monitoring onderhoudscontracten (spoor 1 en 2), ontwikkelprogramma assetmanagement (spoor 4) en datagedreven assetmanagement (spoor 5).

Voor wie is deze Marktdialoog bedoeld?

Deze ochtend richt zich specifiek op marktpartijen die momenteel actief zijn of willen worden in onderhoudscontracten voor vast- en variabel onderhoud waaronder prestatiecontracten/BOC. Per bedrijf kunnen twee medewerkers deelnemen die bij voorkeur daadwerkelijk in onderhouds-contracten actief zijn of willen worden. Denk daarbij aan Project-, contract-, technisch-, onderhouds- en assetmanagers.

Datum marktdialoog: vrijdag 31 maart 2023
Locatie: RWS Utrecht Westraven, Griffioenlaan 2
Tijdstip: 8.00-13.00

Aanmelden voor de Marktdialoog is mogelijk via Tenderned. De Visie Gelijkwaardig samenwerken en de Toepassing Gelijkwaardig Samenwerken zijn hieronder te raadplegen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen