Vitale vragen aan … Erik Aardema

21-12-2022
181 keer bekeken

Erik Aardema is afdelingshoofd van het Inkoopcentrum IV bij het Rijkswaterstaatonderdeel Centrale Informatievoorziening (CIV). Vanuit die rol zit hij nu ruim een jaar bij de Taskforce Infra. Daar vertegenwoordigt hij het belang van informatievoorziening (IV) en ICT in de transitie.

Aan welke verandering of ontwikkeling uit de transitie werkt u?

Onlangs is vanuit de Taskforce Infra een nieuwe werkgroep gestart: ‘Industriële automatisering en digitalisering’. Deze gaat eerst concreet aan de slag met industriële automatisering (IA). De werkgroep onderzoekt standaardcombinaties van hard- en software voor het bedienen, besturen en bewaken van objecten – zogeheten 3B-bouwblokken. Een regiegroep bespreekt de koers van Rijkswaterstaat met de markt. Twee subwerkgroepen werken de plannen uit voor tunnels en bruggen. Vanuit IV-inkoop bij Rijkswaterstaat volg ik deze ontwikkelingen op de voet.

Wat is het belang van uw werkzaamheden?

De wereld van IV en ICT verandert razendsnel, met iedere dag nieuwe mogelijkheden. Ook marktverhoudingen veranderen: de startups van vandaag zijn de grote bedrijven van morgen. Tegelijkertijd krijgt IV een steeds grotere rol in onze infrastructuur. Daarom verbinden wij de ontwikkelingen in de ICT-sector met die in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Zo versterken we elkaar en gezamenlijk kansen benutten.

Wat zijn de grootste uitdagingen om die doelstellingen te bereiken en wat zijn volgens u de belangrijke resultaten tot nu toe?

De kunst is om van de eindeloze stroom nieuwe mogelijkheden te bepalen of en hoe we ze in onze projecten kunnen toepassen. Daarnaast moeten we een duidelijke visie hebben hoe we dit samen met onze opdrachtnemers voor elkaar krijgen. Een belangrijk resultaat is dat we bij IA samen met onze opdrachtnemers aan de opgave werken en tegelijkertijd elk onze eigen rol behouden.

Wat is de belangrijkste verandering die we in de sector moeten doormaken voor een vitale infrasector en IA?

We moeten als opdrachtgever en opdrachtnemers samen bedenken hoe we de benodigde AI slimmer in onze projecten kunnen toepassen. Zodat we de enorme opgave die voor ons ligt uniform, voorspelbaar, cyberveilig en doelmatig aanpakken. Precies dat is de taak van de nieuwe werkgroep.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen