Waterbouwdag 2022: Samenwerking als oplossing voor klimaatuitdagingen

14-12-2022
118 keer bekeken

Meer dan vierhonderdvijftig personen met een interesse in de waterbouwsector kwamen op 17 november jl. bijeen voor de jaarlijkse Waterbouwdag, die plaatsvond in Utrecht.

Het evenement georganiseerd door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, de TU Delft, het HWBP, Deltares en Rijkswaterstaat had één aansprekend, gezamenlijk doel voor de Nederlandse delta voor ogen, namelijk het oppakken van de grote opgaven, waar we met zijn allen voor staan. Deze dag maakte duidelijk dat open en transparante communicatie over de toekomstverwachtingen en een nauwere samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen essentieel is om de uitdagingen aan te gaan. Samenwerking was daarom het centrale thema van de Waterbouwdag.

Vertrouwen

Het is mensen eigen om enigszins wantrouwend te zijn tegenover anderen, zeker tegenover mensen die we niet of niet goed kennen. We moeten leren om de ander meer te vertrouwen zodat we werkelijk verder kunnen komen, zei KIVI-president Jacolien Eijer in haar toespraak. Door gezamenlijk vooraf het einddoel te bepalen kunnen we het proces versnellen. Dat is essentieel voor een goede samenwerking.

Visie delen

Niet alleen Eijer maar ook Stedenbouwkundige Gijs van den Boomen, directeur en hoofdontwerper van bureau KuiperCompagnon, ziet het belang van een gedeelde visie op de toekomst. Hij gaf aan dat er in de samenleving steeds meer wantrouwen heerst tegenover de wetenschap, kennis en kunde. Juist de mensen die oplossingen voor de grote opgaven moeten gaan bedenken, worden tegenwoordig steeds minder vertrouwd. Hij pleit ervoor om de kloof tussen wetenschappers en experts en de samenleving kleiner te maken. Dat kan door meer open en transparant te gaan communiceren over de toekomst. De waterbouwsector dient in dialoog met de samenleving een duidelijk toekomstplan op te stellen voor een klimaatrobuuste inrichting van ons land voor de komende jaren. Een positief verhaal met perspectief waar zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de waterbouwsector en de Nederlandse bevolking vrolijk van worden.

Toekomst beeld van de Delta

Van den Boomen geeft aan dat het niet noodzakelijk is om alle details te kennen om een toekomstbeeld van de Nederlandse Delta te schetsen. Enkele schetsen op hoofdlijnen is al voldoende om een begin te kunnen maken met de toekomstplannen. Door de ligging van een groot deel van Nederland onder NAP-niveau, wonen we nu al in de best ontworpen, veiligste delta van de wereld, zo geeft hij aan. Toch is dat niet voldoende en moeten we nu al bezig zijn met het vinden van oplossingen voor de klimaatveranderingen die op ons afkomen, zoals de toenemende zeespiegelstijging en extreme droogte perioden en enorme piekbuien. Volgens Boomen moeten de ingenieurs de toekomstplannen niet alleen bedenken, maar samen met andere partijen en de bevolking hierbij intensief betrekken. De vraagstukken zijn niet acuut, maar de impact is wel zo groot dat we als samenleving nu al gezamenlijk naar oplossingen moeten toewerken. Grote projecten en transities hebben immers een lange doorlooptijd nodig. Om alle uitdagingen aan te kunnen zullen we de komende vijftig jaar al moeten beginnen om veranderingen door te voeren. Hierbij moeten we klimaatadaptieve strategieën gaan toepassen.

Stikstof en emissiereductie

In het programma van de Waterbouwdag mocht de actualiteit natuurlijk niet ontbreken. Femke Zevenbergen, Vereniging van Waterbouwers, gaf in haar toespraak aan dat de waterbouwsector op de korte termijn zich zorgen maakt over de gevolgen van de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. De kans op vertraging bij veel bouwprojecten is zorgelijk. Toch blijft ze positief en zoeken naar toekomstgerichte oplossingen, onder andere door in te zetten op het aanpakken van het stikstofprobleem bij de bron.

Verderop in haar lezing riep ze op om op een andere manier te kijken naar de toekomstige uitdagingen en de focus te verleggen. Naast tijd en geld moet bij projecten de emissiereductie veel meer centraal gaan staan. Ze gaf aan dat door meer functioneler naar het probleem te kijken, het mogelijk is om oplossingen te vinden en daardoor de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State om te buigen in een kans.

Uitreiking Waterbouwprijs 2022

Ook dit jaar vond de feestelijke uitreiking plaats van de Waterbouwprijs. Deze werden uitgereikt aan veelbelovende studenten op het HBO of Technische Universiteit die een afstudeerscriptie schreven in de richting Waterbouwkunde of aanverwante studierichtingen. Dit jaar hebben Lars van Rouwendaal en Berend Schmidt van de Hogeschool Windesheim de Waterbouwprijs 2022 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar Marisol Irias Mata van de TU Delft.

Informatiemarkt

Tijdens de lunch en borrel was het mogelijk om de Informatiemarkt met vijfendertig waterbouwgerelateerde stands te bezoeken. Opdrachtgevers, opdrachtnemers, ambtenaren, studenten en andere professionals actief in de waterbouwsector raakten met elkaar in gesprek en wisselden ideeën uit. Ze maakten nieuwe connecties of verstevigden de reeds bestaande samenwerkingsverbanden. 

Het was een dagvullend programma. Vol inspiratie en ontmoetingen gingen de deelnemers na afloop weer naar huis om gezamenlijk te werken aan de toekomstplannen. Want zoals door meerdere sprekers aangaven, wachten de klimaatuitdagingen niet. 
 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen