Rijkswaterstaat start aanbesteding renovatie Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert

Zandkreeksluis Goes Foto: © Thomas Fasting
06-10-2022
1060 keer bekeken

De Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert zijn na vele jaren intensief gebruik toe aan renovatie. De aanbesteding voor het werk is onlangs gestart. Bij de renovatie van de sluis en het sluiscomplex wordt gebruik gemaakt van de zogeheten portfolioaanpak en een tweefasenaanpak.

Als eerste is de opdracht voor renovatie van de Zandkreeksluis gepubliceerd op aanbestedingswebsite TenderNed. Naar verwachting wordt de opdracht definitief gegund in september 2023.

Na een goedgekeurd ontwerp start de renovatie volgens planning in 2025. Bij een goed verloop van het project Zandkreeksluis, mag dezelfde opdrachtnemer ook de renovatie van Sluiscomplex Hansweert op zich nemen.

Portfolioaanpak Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert

Met de portfolioaanpak worden vergelijkbare projecten gecombineerd. Dit heeft gunstige effecten, zowel voor ons als voor marktpartijen. Door vergelijkbare projecten herhaald, na elkaar uit te laten voeren door dezelfde opdrachtnemer, stimuleren we bedrijven te innoveren en te verduurzamen.

Ook wordt het mogelijk om over meerdere projecten heen investeringsinspanningen en -kosten terug te verdienen. Met het portfolio Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert wordt deze aanpak voor het eerst toegepast bij de renovatie van sluizen.

Tweefasenaanpak

Een tweefasen aanpak houdt in dat de aanbesteding is onderverdeeld in een aparte ontwerpfase en uitvoeringsfase. In de eerste fase doen we samen met marktpartijen het onderzoek en het ontwerp, de aanneemsom en de risicoverdeling. Pas daarna wordt de prijs bepaald en gaat het project naar fase 2, de uitvoering.

De nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en –nemer tijdens de ontwerpfase draagt bij aan de beste oplossingen, een juiste inschatting van risico’s en eerlijke afspraken daarover. Zowel de tweefasenaanpak als de portfolioaanpak komen voort uit het programma Op weg naar een vitale infrasector. Daarin werken we samen met de markt aan een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst.

Werkzaamheden aan de Zandkreeksluis

Het complex Zandkreek dateert uit 1960 en nadert het einde van haar levensduur. Het gehele complex bestaat naast de sluis ook uit een dam, 2 bruggen en een weg. Verschillende onderdelen zijn aan renovatie of vervanging toe.

De werkzaamheden omvatten onder andere nieuwe systemen voor bediening, besturing en bewaking, vervangen sluisdeuraandrijvingen, aanpassingen vanuit de nieuwe machinerichtlijn en renovatie van diverse werktuigbouwkundige en civiele constructies. Na een periode van voorbereiding is de aanbesteding voor de renovatie gestart en kunnen geïnteresseerde aannemers zich melden.

Renovatie van Sluiscomplex Hansweert

Het Sluiscomplex Hansweert werd in 1987 in gebruik genomen. Het is een belangrijke schakel voor de beroepsvaart op de corridor Antwerpen-Rotterdam. De benodigde werkzaamheden aan Sluiscomplex Hansweert komen voor een groot deel overeen met de werkzaamheden die nodig zijn aan de Zandkreeksluis.

Foto: © Paul van Baardwijk - Studio Retouched

Onderhoudsopgave Zeeland

We werken aan de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggentunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 van de 20e eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Door de renovatie van Zandkreeksluis en Sluiscomplex Hansweert zijn deze sluizen weer gereed voor de toekomst.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen