Leren van de draaibruggen Kanaal Gent Terneuzen

22-09-2022
259 keer bekeken

Veel objecten die sinds de jaren 50 zijn gebouwd zijn nu toe aan vervanging en renovatie. In Zeeland worden de komende jaren 23 bruggen, sluizen, wegen en waterwerken aangepakt.

Het project Draaibruggen Kanaal Gent Terneuzen (‘DKGT’) bestaat uit twee spraakmakende projecten: de Sluiskilbrug en de brug Sas van Gent. DKGT is een samenwerkingsproject tussen RWS en Engie/EQUANS en nadert nu zijn voltooiing. Eén van de doelstellingen van het project was om leerervaringen op te doen en te delen. In een open dialoog tussen RWS en Equans op 15 september werd uitvoerig stilgestaan bij de leerervaringen en de toepassing op andere projecten.

Samenwerking

DKGT is een complex project waarvoor een andere manier van samenwerken nodig was. Daarvoor werd de kennis en ervaring uit de tweefasenaanpak toegepast. Zo is in het project bijvoorbeeld gewerkt met een gemengde stuurgroep en een gemengd team waarin RWS en Equans zijn vertegenwoordigd die in een gezamenlijk kantoor aan het project werkte. Ook de nauwe betrokkenheid van alle spelers, van uitvoerder en beheerder tot accountants, bleken grote invloed te hebben op de kwaliteit en efficiency waarmee het project wordt uitgevoerd. Een bijzondere stap in de samenwerking was de ‘open boek administratie’ waardoor RWS en Equans in één systeem volledig inzicht hadden in de financiële aspecten van het werk. Een gezamenlijke conclusie was dat deze vorm van samenwerking gebaseerd is op vertrouwen, openheid en de durf om vragen. Het leidt tot kortere en snellere besluitvormingslijnen wanneer dat nodig is. De aanpak leverde interessante inzichten op die ook een plaats zullen krijgen in de Handreiking tweefasenaanpak die binnenkort beschikbaar komt.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen