De Gideonsbende, van de sector, voor de sector

22-09-2022
461 keer bekeken

Het veranderen van houding en gedrag binnen de infrasector loopt als rode draad door de transitie. Nergens begrijpen ze dit beter dan bij de Gideonsbende. Dit samenwerkingsverband bestaat uit een combinatie van directeuren van een aantal bedrijven en RWS.

Ze jagen nieuwe initiatieven aan omtrent houding en gedrag en zorgen ze dat deze in de praktijk getest en toegepast worden. Van de sector, voor de sector. We spreken over de eerste 6 maanden van de Gideonsbende met het organisatiecomité: Denise van Heyningen (RWS), Jan Willem Bruining (BAM Infra) en Mark Hummel (Heijmans).

Om een betere samenwerking en helpende houding en gedrag van iedereen binnen de infrasector te stimuleren, lanceerden de bedrijven en RWS een nieuw initiatief: de Gideonsbende. Hierbinnen werken de leden aan meerdere initiatieven die onder andere leiden tot meer onderling begrip tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ze verzamelen, ontwikkelen en stimuleren inspirerende voorbeelden en situaties die de gewenste houding en gedrag als een olievlek binnen de organisaties verspreiden. En blijvend op de agenda zetten. Toen de groep in februari 2022 voor het eerst samenkwam, gingen ze aan de slag met de 8 gedragskenmerken van de transitie als bagage:

Betere samenwerking op de agenda

In een groep met directeuren van een aantal infrabouwbedrijven en RWS is er geen tekort aan leiderschap. Vandaar dat Denise, Jan Willem en Mark bewust een faciliterende rol hebben. Jan Willem: ‘De Gideonsbende, dat zijn de directeuren. Wij begeleiden het proces en zorgen dat de activiteiten van de Gideonsbende in het vizier blijven bij alle leden. Het zijn allen drukbezette mensen, dus het kost wel wat inspanning om langetermijnbelangen als een betere samenwerking op de agenda te laten staan.’

Intrinsieke motivatie

Jan Willem, Mark en Denise richten zich in de eerste plaats op ondersteunen en motiveren. Denise: ‘Het gaat om vooral om de intrinsieke motivatie van de leden. Zij moeten zelf willen verbeteren en hun medewerkers ondersteunen in veranderingen. We proberen de leden te koppelen aan de initiatieven waar zij zelf de meeste affiniteit mee hebben. Met de sessies proberen we de uitwerking van die initiatieven zo snel mogelijk naar de praktijk te brengen.’

Mark: ‘Die stap naar de praktijk moet wel snel gaan, ja. Het veranderen van houding en gedrag binnen zo’n brede, grote sector is een gigantische opgave. Dat ga je nooit op papier oplossen. In de praktijk moet blijken wat wel en niet werkt. Het leren vindt daarom veelal in de projecten plaats en in situaties waar gedrag direct zichtbaar wordt. Zoals tijdens het spelen van een serious game.' 

Een serieus rollenspel

Dat zo’n serious game voor hele krachtige inzichten zorgt, heeft het team ervaren. Mark: ‘Zelf hebben we er ook een gespeeld. Daarbij kregen we onder de druk van tijd en geld een aantal opdrachten om uit te voeren. Wat mij enorm opviel, was dat een samenwerkende houding aannemen heel makkelijk was. Tot er problemen, tijd- en geldnood ontstonden. Toen ik de druk voelde, viel ik al snel terug in oude patronen. En soms ging ik zelfs vingerwijzen. Dit soort spellen drukken je echt met je neus op de feiten.’

De 2-fasenaanpak

Maar ook in de projecten worden initiatieven omarmd. Jan Willem: ‘We zijn binnen de Gideonsbende ook met de doorontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen bezig. De juiste contractvorm faciliteert een goede samenwerking en vermindert tegengestelde belangen. Zo staat voor de volgende sessie het bespreken van NEC-4-contracten, een contractvorm gericht op onderlinge relaties en een heldere onderschrijving van gezamenlijke doelen, op het programma. Hier zijn in het Verenigd Koninkrijk al goede ervaringen mee opgedaan. Het team dat met de 2-fasenaanpak aan de A73 werkt presenteerde laatst ook hun bevindingen na het afronden van de eerste fase. Door de praktijk weer terug te halen in de sessies inspireren we elkaar en delen we lessen en successen.’   

De toekomst van de Gideonsbende

Enthousiasme aanwakkeren en daarmee veranderingen teweegbrengen, dat is kort gezegd het devies van de Gideonsbende en van Mark, Denise en Jan Willen. Mis je door dit open karakter geen stip op de horizon? Jan Willem vindt van niet: ‘De infrasector staat voor een hoop uitdagingen, zowel acuut als op de lange termijn. In zo’n dynamische wereld ben je eigenlijk nooit klaar met veranderen. We plaatsen dus bewust geen eindpunt. De Gideonsbende kan en moet een continue motivator zijn voor een goede onderlinge samenwerking binnen de infrasector. Ik vergelijk het met de veiligheidsbeweging: die is ook nooit klaar. Je moet altijd blijven werken aan optimale veiligheid. Zo zien wij dat ook bij houding en gedrag.’ 

Ben jij benieuwd naar ontwikkelingen en initiatieven vanuit de Gideonsbende? Houd dan Vitaleinfrasector.nl in de gaten. Hier zullen we regelmatig successen en inzichten delen. Binnenkort vind je daar ook de eerste aflevering van de nieuwe ‘Transitiepodcast’, over de succesvolle 2-fasenaanpak bij de A12 IJsselbruggen.

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen