“Datagedreven assetmanagement maakt ons werk nog leuker”

Bron: beeldbank Rijkswaterstaat / Harry van Reeken
06-09-2022
228 keer bekeken

De tijd van pilots ligt achter hen. Datagedreven assetmanagement heeft de toekomst, en dus is Rijkswaterstaat druk bezig om dit een structurele plek te geven. Het doel? Ervoor zorgen dat over vijf jaar de hele organisatie ermee werkt. Daar is een stabiele basis voor nodig.

Met het leggen daarvan houden Tjeerd de Jong en Arnoud de Kruijf zich bezig. In dit artikel vertellen ze hoe ze dat doen.

De eerste initiatieven rondom datagedreven assetmanagement begonnen in 2014. Hoewel er succesvolle cases uitkwamen, bleef het bij pilots. Tot Rijkswaterstaat vorig jaar besloot om structurele stappen te gaan zetten. Dat gebeurt in het programma Datagedreven Assetmanagement. Tjeerd de Jong is sinds begin 2022 manager van dit programma. Hij vertelt:

“Ik zag meteen hoeveel initiatieven er waren. De wil om datagedreven te werken is er. Het ontbrak echter nog aan samenhang tussen deze initiatieven. Daar brengen we nu structuur in aan.”

Andere blik op data

Arnoud de Kruijf is als Senior Adviseur Assetmanagement al langer betrokken bij de datagedreven ambities van Rijkswaterstaat. Hij vertelt: “In 2014 begonnen we met de eerste pilots rondom smart maintenance. Maar ver daarvoor waren we al bezig met het digitaal inwinnen van data. Bijvoorbeeld met de Automatic Road Analyzer, die gegevens verzamelt over onze wegen. We keken er alleen nog niet op die manier naar. Die data die we al verzamelen op een andere manier gaan gebruiken, is één van de vervolgstappen waar we ons mee bezig houden.”

Nieuwe focus

De bewuste keuze om datagedreven assetmanagement onderdeel te maken van de organisatie, had ook andere gevolgen. Tjeerd: “De afgelopen jaren lag de focus bij datagedreven assetmanagement op de vraag ‘Hoe werkt het?’ De komende jaren gaan we het antwoord zoeken op de vraag ‘Hoe werken we ermee?’ We kijken niet zozeer naar de technologie zelf – daarin zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos – maar naar de manier waarop we die technologie inzetten in ons werk. Dat gaat namelijk het succes bepalen.”

Interessant werk

Ondertussen is de technologie wel een belangrijk onderdeel van datagedreven assetmanagement. Arnoud haakt in: “Met technologie is er enorm veel mogelijk. Voor mij voegt dat echt wat toe aan mijn werk. We hebben informatie tot onze beschikking die we nooit eerder hadden, kunnen dingen die we voorheen niet konden. Dat vind ik ontzettend leuk. Het geeft het werk een nieuwe dimensie, die voor heel veel mensen interessant is. Het spreekt bijvoorbeeld jonge collega’s enorm aan.”

Beheerst groeien

De wil om het onderhoud aan assets toekomstbestendig te maken komt niet alleen vanuit het bestuur, maar juist vanuit de medewerkers zelf. Toch kan Rijkswaterstaat nog niet elk initiatief in de praktijk brengen. Tjeerd: “Steeds meer mensen komen met ideeën om het onderhoud smart te maken. Dat is positief. Aan de andere kant werken we onszelf tegen als we met al die initiatieven meteen aan de slag gaan. Pas als we het gestructureerd aanpakken, kunnen we het volledige potentieel benutten. Beheerst groeien is de sleutel tot succes.”

Doelen centraal

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om leerruimte te creëren. Welke tips hebben Tjeerd en Arnoud voor andere organisaties die willen beginnen met voorspelbaar onderhoud? Arnoud:

“Bij datagedreven werken komt techniek kijken. Mijn tip voor organisaties die hiermee aan de slag gaan, is om altijd het doel en de toegevoegde waarde van die techniek centraal te blijven stellen."

Technologie is een hulpmiddel om slimmer te werken, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het werk uitvoeren.” Tjeerd vult aan: “Zorg er ook voor dat je altijd verbonden blijft met je reguliere processen. Data moet het onderhoud aan je assets ondersteunen. Zolang je dat in het oog houdt, lever je toegevoegde waarde.”

Wij bedanken Tjeerd en Arnoud voor hun inzichten. Heb je vragen over Fieldlab CAMINO? Stel ze aan projectleider Ruben Ogink via ro@worldclassmaintenance.com.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen