Samenwerking RWS en markt verder geïntensiveerd

14-06-2022
1036 keer bekeken

Het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ komt op stoom. In verschillende projecten zoals de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 worden inmiddels nieuwe vormen van aanbesteden en projectuitvoering gebruikt.

Die dragen bij een voorspelbaar verloop van projecten waarin projectrisico’s worden beheerst en aan een innovatieve, duurzame sector. Dat blijkt uit het eerste monitoringsrapport dat het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PWC) in opdracht van Rijkswaterstaat hebben uitgevoerd. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat informeerde deze week de Tweede Kamer over deze monitoring en de doorontwikkeling van de transitie aanpak die op basis van deze monitor is opgesteld.

Het onderzoek laat zien dat de aanpak vanuit het programma gunstige effecten heeft op de beoogde transitie en ook zo wordt ervaren door de markt. Zo wordt inmiddels in meer dan tien projecten gewerkt het twee-fasen proces zoals bij de verbreding van de A27 Houten-Hooipolder, de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 en de renovatie van de tunnels in de A73. Bij een aantal vervangings- en renovatieprojecten wordt gewerkt aan een portfolio–aanpak, zoals bij de renovatie van de Haringvlietbrug en de Papendrechtsebrug. Ook is een aantal onderhoudscontracten aanbesteed met verbeteringen zoals een langere looptijd en meer oog voor de samenwerking. Recent werd ook een handreiking geïntroduceerd voor de contractuele portfolio aanpak. Voor het twee-fasen proces is een handreiking in voorbereiding. Ook buiten de projecten zijn goede resultaten geboekt. Zo is de innovatieagenda 2030 een goed kader om samen met de markt en kennisinstellingen invulling te geven aan de vernieuwingen die nodig zijn voor een toekomstbestendige infrasector

‘Het is nog te vroeg is om een uitspraak te doen over de effecten van de aanpak op langere termijn maar de bevindingen uit de monitoring en de reacties uit de markt geven alle aanleiding om de transitieaanpak voortvarend door te zetten’, aldus Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Samenwerking geïntensiveerd

Een belangrijke factor bij de transitie is de nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen. In het afgelopen jaar is deze samenwerking verder geïntensiveerd. Om in te kunnen spelen op de gevolgen van corona voor de sector startte in 2020 de Taskforce Infra, een initiatief van Rijkswaterstaat en een brede infracoalitie met vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Cumela, MKB Infra, NL Digital, NL Ingenieurs, Techniek Nederland en de Vereniging van Waterbouwers. De Taskforce Infra heeft haar werkterrein gaandeweg verbreed en speelt een belangrijke rol als aanjager van de transitie. Binnen de Taskforce werken acht werkgroepen aan onderdelen van de transitieagenda, onder meer aan de nieuwe projectaanpakken aan de analyses van de inkoopplanning die Rijkswaterstaat regelmatig publiceert. De samenwerking binnen de Taskforce draagt in belangrijke mate bij aan de bekendheid van en het draagvlak voor de transitieaanpak, zo blijkt uit het monitoringsrapport.

Borging in marktbeleid

In het komende jaar wordt de transitieaanpak doorgezet zoals in de update van de transitie aanpak is beschreven. In toenemende mate zal het accent in het programma verschuiven van het experimenteren met nieuwe vormen van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering naar het borgen van de resultaten in het marktbeleid van Rijkswaterstaat, zodat een blijvende verandering wordt gerealiseerd. Ook wordt de aanpak rond leren en ontwikkelen doorgezet. Door middel van trainingen, opleidingen, leertrajecten en uitwisselingen investeren Rijkswaterstaat en marktpartijen in het stimuleren van een houding en gedrag bij past bij deze transitie. Tenslotte wordt ook de kennisuitwisseling met vergelijkbare programma’s en initiatieven bij andere opdrachtgevers geïntensiveerd.

De transitie gaat verder op de ingeslagen weg. In een volgende monitor zal ook uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de effecten van de nieuwe samenwerkingsvormen en de (financiële) beheersing van de projecten.

Monitoringsrapport

Het monitoringsrapport ‘Naar een vitale infrasector’, Transitiemonitor 2021 van het EIB en PWC in opdracht van RWS en ‘Volgende stappen in een gezamenlijk transitieproces: Op weg naar een vitale infrasector’ zijn te vinden op: Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2021 | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bijlagen

Afbeeldingen

Cookie-instellingen