Onderhoud kunstwerken Rijkswaterstaat Oost-Nederland gegund aan combinatie Vitaal

Stuw- en sluizencomplex Amerongen
24-01-2022
116 keer bekeken

De komende 6 jaar wordt het vaste onderhoud van de sluizen, gemalen, aflaatwerken en (vaste en beweegbare) bruggen van Rijkswaterstaat in Oost-Nederland gedaan door de combinatie Vitaal.

Rijkswaterstaat heeft de opdracht onlangs gegund aan de combinatie, die bestaat uit de bedrijven Van den Herik, BAM Infra Nederland en Dynniq Mobility, met SPIE als strategische partner.

Rijkswaterstaat werkt het hele jaar door aan beheer en onderhoud van de (vaar)wegen voor een goede bereikbaarheid. In Oost-Nederland zal de combinatie Vitaal het onderhoud doen van de (natte) kunstwerken, te weten: 12 schutsluizen, 3 stuwcomplexen, 72 bruggen, 6 gemalen en 50 aflaatwerken. Rijkswaterstaat zorgt hiermee voor een vlotte en veilige doorvaart van het scheepvaartverkeer en voor voldoende (drink)water. De start van de werkzaamheden is voorzien vanaf 1 juli 2022.

Lange looptijd stimuleert Innovatie

Om innovatie te stimuleren, heeft dit prestatiecontract een relatief lange looptijd van maximaal 10 jaar (6 jaar vast, met 2 keer mogelijkheid tot verlening van 2 jaar). Dit geeft de opdrachtnemer de mogelijkheid om investeringen te doen die terug te verdienen zijn, bijvoorbeeld door te investeren in slimme manieren van werken op het gebied van assetmanagement en datagedreven onderhoud. Hiermee sluit het contract aan bij de doelstellingen van het transitietraject ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Waar Rijkswaterstaat en de markt samen werken aan een sector die duurzaam, innovatief en digitaal is.

Verbeteren assetmanagement

Rijkswaterstaat wil daarnaast het assetmanagement verbeteren, onder andere door prestatiegestuurde instandhouding en life cycle assetmanagement. Zo krijgen we een actueel, betrouwbaar en compleet beeld van de toestand van het areaal – inclusief analyse van de kosten, risico’s en prestaties.

Datagedreven onderhoud

Rijkswaterstaat werkt blijvend aan de verduurzaming van (het beheer en onderhoud van) het areaal. Onderdeel hiervan is voorspelbaar onderhoud met behulp van SMART Maintenance (datagedreven onderhoud). Door middel van data-analyse kunnen we storingen en schades voorkomen of kunnen we het effect ervan – waaronder hinder voor het (scheepvaart)verkeer – beperken. Op die manier hoeft er minder correctief onderhoud uitgevoerd te worden en zijn we beter in staat om te anticiperen op de te nemen beheersmaatregelen. Ook hiermee vergroten we de beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor de gebruikers.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen