Handreiking contractuele portfolioaanpak beschikbaar

01-02-2022
123 keer bekeken

 Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de transitie naar een vitale infrasector. Lopende projecten, bijzondere verhalen en belangrijke initiatieven en ontwikkelingen verschijnen hier. 

Werk jij binnen een van de projecten of samenwerkingsverbanden binnen de transitie naar een vitale infrasector en wil je een bijzonder project of een bijzondere ontwikkeling onder de aandacht brengen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Ontvang een automatische notificatie bij nieuws

Rijkswaterstaat introduceert een handreiking contractuele portfolioaanpak. De handreiking is in nauwe samenwerking met de markt tot stand gekomen en stimuleert een nieuwe manier van samenwerken die bijdraagt aan meer continuïteit en innovatie.

De contractuele portfolioaanpak is een van de onderdelen uit de transitie die is ingezet onder het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Rijkswaterstaat werkt samen met de markt aan een vitale infrasector. Doel is een sector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst. Een belangrijke vernieuwing die hieraan bijdraagt is het werken met contractuele portfolio’s. Daarbij wordt niet van project naar project gewerkt, maar wordt een aantal objecten gebundeld in één contract. Naast de continuïteit en voorspelbaarheid voor bedrijven, maakt de portfolioaanpak het mogelijk over de opdrachten heen leerervaringen op te doen. Zo ontstaat ook meer ruimte voor innovaties die tegelijkertijd in meerdere opdrachten kunnen worden toegepast.

De portfolioaanpak is opgezet conform de aanbevelingen uit het rapport van McKinsey uit 2019 en nader vormgegeven na een intensieve marktconsultatie via TenderNed, waar een groot aantal partijen (ongeveer 35) aan heeft deelgenomen. Ook is een werkgroep portfolioaanpak en performancemanagement onder de Taskforce Infra ingesteld, waarin de portfolioaanpak verder is vormgeven.

Reacties verwerkt

Tijdens de marktconsultatie is intensief samengewerkt aan de uitwerking van deze aanpak. Zo waren er vragen en zorgen over de impact van de portfoliocontracten op de markt, zoals de zorg over de positie van het MKB en het belang van voldoende zekerheid op vervolgwerk. Daarbij werd ook het belang van een juiste planning van de opdrachten aangestipt. Een ‘steady flow’ aan projecten is belangrijk voor de opdrachtnemers. Dit zorgt ervoor dat medewerkers direct door kunnen naar de volgende opdracht en dat ze gemotiveerd en betrokken blijven. Tegelijkertijd gaven de marktpartijen aan dat, indien er geen vervolgwerk kan worden opgedragen, dit ook duidelijk en transparant moet worden gecommuniceerd naar opdrachtnemer(s).

Ook gaf de markt aan dat het leren en delen van kennis en informatie een belangrijke voorwaarde is voor het succes van deze aanpak. Niet alleen tussen opdrachtgever en -nemer maar ook sectorbreed. De belangrijkste boodschap voor het samenstellen van portfoliocontracten was dat een portfoliocontract logisch moet zijn voor de markt, bijvoorbeeld door de geografische indeling. Tot slot wordt het performance management in de portfolioaanpak complex genoemd, onder meer als het gaat om de objectiviteit van de beoordeling en het belonen op basis van de gerealiseerde bijdrage. De constructieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de markt heeft bijgedragen aan een positieve houding over de voorgestelde aanpak met portfoliocontracten.

Eerste experimenten in projecten

Mede op basis van alle input uit de markt presenteert Rijkswaterstaat nu de eerste handreiking contractuele portfolioaanpak. Deze handreiking zal intern door Rijkswaterstaat worden toegepast bij het experimenteren met de contractuele portfolioaanpak in projecten. Een eerste aanzet is al gebruikt bij het portfolio Haringvlietbrug in combinatie met de Papendrechtsebrug. Op dit moment wordt de toepassing van de handreiking ook meegenomen in de voorbereidingen van de Tunnels in Zuid-Holland (PTZ) en onderdelen van het Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG). Doel is om de projectteams van Rijkswaterstaat te ondersteunen bij het samenstellen en vormgeven van een contractuele portfolioaanpak.

Aan de hand van ervaringen en evaluaties zal de handreiking, wederom samen met de markt, verder worden ontwikkeld. Aansluitend zal invulling worden gegeven aan de verdere uitrol en eventuele verankering in het marktbeleid. Naar verwachting zal een volgende versie in de tweede helft van 2023 kunnen verschijnen.

Aanpak in ontwikkeling

De handreiking is een aanpak in ontwikkeling. Om tot een handreiking te komen die optimaal aansluit bij de werkwijze van zowel Rijkswaterstaat als van marktpartijen is het voortzetten van een open dialoog van belang. Deze dialoog vindt plaats via de Taskforce Infra, via werkgroepen en via consultatie maar ook door individuele reacties.

Wilt u de handreiking ontvangen, vul dan het contactformulier in. Kies daarbij als onderwerp 'Contact opnemen met mij' en voer in het invulveld eronder in dat u de 'Handreiking contractuele portfolioaanpak' wilt ontvangen per e-mail.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.