Grote diversiteit aan bedrijven bij nieuwe contracten onderhoud uiterwaarden Rijn en Maas

V.l.n.r.: Bart van Wijlen (Aannemersbedrijf Van Wijlen), Remco Jacobs (Tenders & Projects), Elly Altena (Rijkswaterstaat), Wessel Mak (Van Oord), Jeroen in ’t Veld (Rebel Group), Adriaan de Jong (Dura Vermeer) en Niels van Rhenen (Brunel), Foto: © Koen van Korlaar
15-03-2022
278 keer bekeken

Rijkswaterstaat heeft 3 ‘opdrachtpartners’ geselecteerd voor het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas. De partners zijn combinaties van bedrijven die samen invulling geven aan waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden.

In de nieuwe contracten met deze partners is een aantal veranderingen doorgevoerd, in lijn met het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Op 14 maart 2022 zijn tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de voorovereenkomsten getekend.

Goed onderhoud belangrijk

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en uiterwaarden vergroot, om zo meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd.

De wateroverlast van de laatste tijd laat zien dat goed onderhoud van de uiterwaarden zeer belangrijk is. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van 4 miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Zij zijn ook een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren, en kennen een grote biodiversiteit.

Samen met de geselecteerde opdrachtpartners gaat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud de komende 4 jaar vormgeven. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dit verlengd tot maximaal 10 jaar.

Doorontwikkeling onderhoudscontracten

Deze langlopende opdrachten dragen bij aan het doel om onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat verder te ontwikkelen. Dat is één van de maatregelen uit het plan van aanpak om te komen tot een vitale infrasector.

Voor het eerst is hierbij het principe van een 2-fasen proces toegepast op een doorlopend onderhoudscontract, waarbij een samengevoegd projectteam van Rijkswaterstaat en de bedrijven werkt aan maximale klantwaarde. Dit is ook te zien in de aanbestedingsprocedure, met gelijkwaardigheid tussen aanbesteder en gegadigden als uitgangspunt. De aanbesteding vormt namelijk de start van een lange samenwerking.

Project Match: samen optrekken met brancheorganisaties

Deze aanbesteding sluit aan bij het initiatief ’Project Match’. In maart 2021, ruim voor de start van de aanbesteding, vond het Match-evenement plaats voor geïnteresseerde marktpartijen. Vanwege het unieke karakter van deze opgave, heeft Rijkswaterstaat met het Match evenement nieuwe partijen willen mobiliseren. Daarmee gingen marktpartijen al voor de start van de aanbesteding nieuwe samenwerkingen aan.

Gunning gedaan op kwaliteit

De aanbesteding is augustus 2021 gestart, met een selectiefase waarin gegadigden werd gevraagd te reflecteren op de eigen organisatie, en de mate waarin de organisatie past bij de waarden van het project. Daarna volgde een concurrentiegerichte dialoog. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is vervolgens een vaste prijs aangehouden en is volledig beoordeeld op kwaliteit.

Samenwerking op 3 percelen

Rijkswaterstaat en de Opdrachtpartners gaan voor 3 percelen de samenwerking aan:

  • Perceel Maas: Maaskracht, een combinatie van middelgrote familiebedrijven: van de Wetering Cultuurtechniek; aannemersbedrijf van Wijlen; aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects
  • Perceel Rijntakken: een consortium, bestaande uit Van Oord; Rebel; Witteveen+Bos; Prop Beplantingswerken, met digitale partners HAL24K Infra; Google Cloud Solutions; Ciphix
  • Perceel IJssel: Een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en Brunel.

Voorovereenkomst

Op 14 maart 2022 zijn tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de voorovereenkomsten getekend.

Bij de ondertekening vertelt Wessel Mak: ‘Een prachtig project waar we met elkaar leren en samenwerken aan waterveiligheid en natuurversterking, kortom: WeDOENut!

Bart van Wijlen voegt daaraan toe: ‘Wat mooi dat we als samenwerkende MKB-bedrijven de kans krijgen om samen met Rijkswaterstaat te werken aan de waterveiligheid in en om de uiterwaarden van de Maas.’

Adriaan de Jong: ‘Dura Vermeer en Brunel zijn enorm verheugd dat wij middels nieuwe samenwerkingsvormen en het onderhoud aan de uiterwaarden impact mogen maken op maatschappelijk en ecologische vlak.’

Niels van Rhenen vult aan: ‘Vergaande technische ontwikkelingen en digitalisering van beheer en onderhoud dragen bij aan waterveiligheid en natuurbeheer.’

Vervolg

Met het tekenen van de Voorovereenkomst, gaat voor de perceelteams de Projectopstartfase lopen. Hierin bereiden de perceelteams als geïntegreerd team de contractfase voor. Op 20 mei 2022 is de definitieve gunning gepland.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen