Het is de bedoeling dat we van elkaar leren

13-10-2020
46 keer bekeken

Om te leren moet je verbinden. Successen delen maar ook reflecteren. Het projectteam DKGT en het sluizenprojectteam Zee & Delta, beiden van Rijkswaterstaat, vinden elkaar in de regio en besluiten om kennis met elkaar te delen. Het delen van de geleerde lessen verrijkt hun beeld op de werkelijkheid.

Zo wordt leren leuk, wordt het reflecteren op de keuzes die nog gemaakt moeten worden gemakkelijker én werken we naar de bedoeling van DOEN!

Wat hebben beide projecten met elkaar gemeen?

Het projectteam Zee & Delta B Sluizen, zoals het team officieel heet, heeft de opdracht om 5 sluizen in Zeeland te renoveren zodat er de komende 15 jaar geen groot onderhoud meer nodig is. Daarnaast heeft dit team vanuit de transitie “Op weg naar een vitale infrasector” de uitdaging om een portfolioaanpak te ontwikkelen waarmee Rijkswaterstaat over de projecten heen wil leren en samenwerken. Het DOEN-project DKGT heeft een vergelijkbaar werkveld als het project Zee & Delta B Sluizen, namelijk onderhoud in de natte infrastructuur met een repeterend karakter. Met name de vernieuwende samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en een focus op leren waren voor beide projectteams aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan.

 

'Het delen van onze ervaringen zet ons zelf ook weer aan het denken en zorgt dat wij ons verder ontwikkelen op onze samenwerking.'

Erwin Beishuizen - Projectmanager DKGT (Engie)

'Kennis delen betekent ook: samen kijken welke obstakels je op het pad naar het projectdoel kunt tegenkomen, wat het effect daarvan is op beide partijen, en hoe je hier samen mee om kunt gaan.'

Fons Bots - Contractmanager DKGT (RWS)

 

 

 

'Mooi om te zien dat elementen die wij willen gaan meenemen in onze contracten in de praktijk ook werken.'

Peter van Dijk - Projectmanager Z&D B Sluizen (RWS)

'Waardevol om bestaande kennis en ervaringen uit andere projecten op te doen. De toepassingen daarvan zouden we nog structureler kunnen inzetten binnen de uitdagende opgaven die wij allen hebben.'

Marcel Alderliesten - Adviseur Projecten Z&D B Sluizen (RWS)

 

 

 

'Ik heb gezien wat er gebeurt als je als project rust creëert over financiën en risico’s. Bij DKGT hebben aannemer en RWS een gemeenschappelijk doel, namelijk de klus klaren. Hierdoor worden problemen, die er altijd zijn in een project, eerder en beter getackeld.'

Olivier Elseman - Omgevingsmanager Z&D B Sluizen (RWS)

'Vanuit techniek is het vooral mooi om te zien dat in de samenwerking die bij DKGT gecreëerd is, het gesprek weer kan gaan over de inhoud. Het gaat weer om de brug: de oplossing voor de aandrijving, de manier van ombouwen en wat de beste oplossing is gezien de randvoorwaarden.'

Frank Leeman - Technisch manager Z&D B Sluizen (RWS)

 

 

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen