Samen werken aan maximale klantwaarde

14-09-2020
38 keer bekeken

In Zeeland werkt een geïntegreerd projectteam van Rijkswaterstaat en Engie aan de modernisering van twee draaibruggen bij het Kanaal Gent-Terneuzen, één bij Sluiskil en één bij Sas van Gent.

Tegelijkertijd bouwt het team deze bruggen om naar bediening op afstand vanuit de nautische centrale in Terneuzen. Het werkt volgens de principes van DOEN: maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk realiseren. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

‘Iedereen in het team voelt zich verantwoordelijk voor het project. Er is geen sprake van een ‘wij-zij’ gevoel, maar er is begrip voor elkaar en elkaars situatie. Die samenwerking gaat overigens niet vanzelf. Vanaf het begin hebben we hierin heel bewust geïnvesteerd.’

Erwin Beishuizen (Engie), Projectmanager DKGTt

 

 

 

Maatwerk

Erwin Beishuizen, projectmanager (namens Engie) van het team legt uit: “Ons project is ingewikkeld, omvangrijk en vereist maatwerk. Dat maatwerk kunnen we alleen maar we realiseren door als opdrachtgever en opdrachtnemer nauw met elkaar samen te werken. We doen dat door gezamenlijk het proces van specificeren, ontwerpen en uitvoeren te doorlopen. En we zoeken daarbij bewust naar afstemming met onze interne stakeholders: de collega’s van Rijkswaterstaat, ook als ze niet in ons projectteam zitten. Maandelijks overleggen we met vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen van Rijkswaterstaat over de voortgang van ons project. Maar we organiseren ook bijeenkomsten met alle interne stakeholders om ze bij te praten en onze samenwerking te evalueren. Als we daarbij tegen problemen aanlopen, lossen we die als team op. Zo kunnen we efficiënt schakelen en elkaars kennis en ervaring optimaal benutten. Daarmee hopen we als projectteam maximale klantwaarde te realiseren voor Rijkswaterstaat als eigenaar van de twee bruggen”

Verbouwen met de winkel open

De afgelopen periode lag de focus vooral op de engineering van te renoveren en te bouwen installaties. Maar ook buiten gebeuren inmiddels een flink aantal voorbereidende werkzaamheden. Denk daarbij aan het aanbrengen van nieuwe verlichting in de brugkelders, het leggen van kabels en leidingen, het verwijderen van oude inspectiewagens en het reviseren van noodmotoren van beide bruggen.

‘We moeten verbouwen met de winkel open en dat is een enorme uitdaging. Het Kanaal Gent-Terneuzen is dé toegang naar de haven van Gent. Het is een drukbevaren route, die van groot economisch belang is. Die kunnen we niet zomaar stremmen. Daarnaast hebben we te maken met wegverkeer en een goederenspoor over de brug bij Sluiskil, dat van groot belang is voor de bedrijven in de regio.’

Fons Bots (Rijkswaterstaat), Contractmanager DKGT

 

 

 

Investeren in samenwerking

In het najaar van 2021 moet de ombouw van de brug bij Sas van Gent afgerond zijn. Die van Sluiskil volgt in de eerste helft van 2022. De gekozen samenwerkingsvorm geeft vertrouwen dat dit zal lukken.

Erwin: “We houden met het projectteam een aantal malen per jaar een samenwerkingssessie. Vaak onder begeleiding van een facilitator spreken we dan niet alleen over de inhoud van het project. We gaan ook in op de ‘zachte kant’ van onze samenwerking. Hoe gaan we met elkaar om? En hoe ervaren de teamleden dat? Soms zijn dat best pittige, en soms juist meer ontspannen sessies. Vlak na de lockdown in verband met Corona bestond er vooral behoefte aan persoonlijk contact. Toen hebben we een ochtend besteed aan inhoudelijke zaken. ’s Middags zijn we met elkaar naar buiten gegaan en kon iedereen zijn leiderschapskwaliteiten laten zien bij het drijven een kudde schapen.”

Investeren in samenwerking binnen het projectteam, maar ook met onze interne stakeholders loont. Nu we als gevolg van Corona vooral thuis moeten werken, plukken we daar de vruchten van. Want ook op afstand weten we elkaar goed te vinden en loopt ons werk door. De manier waarop wij samenwerken, gun ik iedereen”.

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen