DOEN Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen

29-01-2020
33 keer bekeken

Het project Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen omvat het moderniseren van de technische installaties en op afstand bedienbaar maken van twee draaibruggen in het zuidelijkste puntje van Zeeuws-Vlaanderen: Draaibrug Sluiskil en Draaibrug Sas van Gent.

De draaibruggen maakten onderdeel uit van een traditioneel UAV-GC-project waarin eerder al vijf objecten zijn aangepakt. Echter was er in plaats van maximale klantwaarde en optimale samenwerking vooral sprake van heel veel contractuele discussies. Daarom besloten we, opdrachtgever Rijkswaterstaat (RWS) en opdrachtnemer ENGIE, om de laatste deelscope helemaal anders aan te pakken. Op basis van principes die vergelijkbaar zijn met het gedachtegoed van DOEN!

 

Optimale samenwerking

Wij werken nu samen in één gemixt team. We hebben geen schaduwrollen, op elke functie zit één persoon. Zo is de projectmanager van ENGIE, de contractmanager van RWS, etc. We werken samen op één locatie en aan één gemeenschappelijk doel. Als er nieuwe mensen op bezoek komen zien ze niet wie van welke organisatie is en daar zijn we trots op.

Maximale klantwaarde

We benaderen alles vanuit het perspectief van onze klanten. Gedurende het ontwerpproces hebben wij veel afstemming met de beheerders en de bedienaars van de bruggen. Zo begrijpen we veel beter wat hun wensen zijn en komen we samen met hen tot de best passende oplossing. Waar we eerder blind de oorspronkelijke eisen volgden, blijken we nu tot betere oplossingen te komen zonder dat de kosten van het project oplopen. Ook brengen we de klanten en stakeholders samen, zodat zij meer begrip krijgen voor elkaars (soms tegenstrijdige) belangen.

Eerlijk geld voor eerlijk werk

We werken met een open boek, op regie, totdat afgebakende werkzaamheden binnen de scope een acceptabel risicoprofiel hebben. Hiervoor wordt dan een vaste prijs afgesproken met bijvoorbeeld onderaannemers. Daar waar de werkzaamheden van de onderaannemers nog geen acceptabel risicoprofiel hebben, laten we hen meedenken en werken in het ontwerpproces. Hierdoor krijgen ook zij de mogelijkheid hun werk te doorleven, wordt hun vakmanschap aan de voorkant goed benut, wordt de integraliteit van onze oplossingen vroegtijdig geborgd én komen we uiteindelijk tot een prijs waarin geen grote risico’s zijn opgenomen. Zo weten we zeker dat we realistische prijzen afspreken en dat in de hele keten eerlijk geld voor eerlijk werk wordt betaald.

Werken vanuit de bedoeling & Leren

We hebben samen nagedacht over wat we wilden bereiken in dit project en kwamen erachter dat het oorspronkelijke contract daar onvoldoende bij hielp. Daarom hebben we het contract samen aangepast. Door in het contract ‘opdrachtnemer’ te vervangen door ‘het samenwerkingsverband’ is onze samenwerking fundamenteel veranderd. Op deze manier werken we efficiënter en leren we veel van elkaar. Zo zei de contractadviseur van RWS laatst over zijn eigen contracteisen: ‘Ja, maar hoe moet ik deze nou aantonen?’. Normaal gesproken is het aan de opdrachtnemer om dit op te lossen en denk je daar als opdrachtgever weinig over na!

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen