Renovatie A12 IJsselbruggen: wat is een eerlijke prijs?

03-03-2022
157 keer bekeken

 Op deze pagina vind je het laatste nieuws over de transitie naar een vitale infrasector. Lopende projecten, bijzondere verhalen en belangrijke initiatieven en ontwikkelingen verschijnen hier. 

Werk jij binnen een van de projecten of samenwerkingsverbanden binnen de transitie naar een vitale infrasector en wil je een bijzonder project of een bijzondere ontwikkeling onder de aandacht brengen? Neem dan contact op via het contactformulier.

Ontvang een automatische notificatie bij nieuws

Wat is een realistische prijs voor de uitvoering van een werk? Bij de renovatie van de A12 IJsselbruggen komen Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Savera IJsselbruggen sámen tot een prijs voor de uitvoering.

Dat gebeurt nadat het uitvoeringsontwerp is uitgewerkt en de risico’s in kaart zijn gebracht. Alleen op die manier is het mogelijk om Eerlijk Geld voor Eerlijk Werk af te spreken, is de gedachte.

Geen prijsvorming in een concurrentiesetting, maar in nauw overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is een belangrijk kenmerk van het twee-fasen proces, en de vijfde pijler van het DOEN-gedachtegoed. Bij de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 komen Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen samen de prijs voor de uitvoering overeen. Dit gebeurt aan het einde van de ontwerpfase (fase 1), als het uitvoeringsontwerp is vastgesteld en de risico’s op een verantwoorde manier zijn geïnventariseerd en verdeeld. Immers: pas als duidelijk is wat er nodig is om een ontwerp goed uit te kunnen voeren, kan de realistische prijs bepaald worden.

Heldere afspraken

Deze aanpak is nieuw, en daarom best spannend voor opdrachtgever Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen. Om het proces van prijsvorming soepel te doen verlopen, zijn heldere afspraken vooraf cruciaal. Hiertoe heeft Rijkswaterstaat in de aanbestedingsstukken een zogeheten ‘opschortende voorwaarde’ opgenomen in de tweede fase. De realisatiefase wordt pas opgestart als de complete projectraming groen licht heeft gekregen van de Kostenpool van Rijkswaterstaat. De keuze om de complete projectraming van Rijkswaterstaat te toetsen – en niet enkel de opdrachtsom van Savera – is een bewuste: op die manier ligt de focus op beheersing van kosten van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Richtprijs

De gekozen aanpak betekent niet dat de prijs helemaal vrij is vast te stellen. Voordat deze aanbesteding in de markt werd gezet, is een richtprijs vastgesteld: de verwachte waarde waarvoor het werk gerealiseerd kan worden. Hierin zitten zowel de kosten van de opdrachtnemer als van de opdrachtgever. In fase 1 – bij definitieve prijsvorming – wordt een verschillenanalyse gemaakt tussen de verwachte prijs en de richtprijs. Op het moment dat blijkt dat het verschil wordt veroorzaakt door gewijzigde uitgangspunten of onjuiste onderliggende aannames, kan de richtprijs worden aangepast.

Regelmatig toetsen

Een plan Klantwaarde Eerlijk Geld was onderdeel van de inschrijving van Savera IJsselbruggen. In dit plan heeft Savera diverse maatregelen opgenomen, die na gunning samen met Rijkswaterstaat verder zijn ingevuld. Een van de maatregelen is de gezamenlijke prijsbeoordeling. Rijkswaterstaat en Savera toetsen samen of de uiteindelijke prijs van het werk inzichtelijk, uitlegbaar en herleidbaar is. Ook tijdens de uitvoering in fase 2 wordt regelmatig getoetst of er sprake is en blijft van eerlijk werk voor eerlijk geld. Rijkswaterstaat en Savera hebben alle afspraken rond de prijsvorming en risicoreservering in een gezamenlijk financieel plan vastgelegd.

De twee-fasen procesaanpak is een van de maatregelen uit het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Leerervaringen die zijn opgedaan met de twee-fasen procesaanpak en prijsvorming binnen het project Renovatie A12 IJsselbruggen kunnen worden toegepast in andere projecten. Dit zal dan ook worden meegenomen in de eindevaluatie van het project.

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.