De kickstart van een nieuwe samenwerking

29-07-2021
78 keer bekeken

Na de succesvolle aanbesteding van het project Renovatie A12 IJsselbruggen, werken Savera IJsselbruggen (een combinatie van Hollandia Services en Dura Vermeer) en Rijkswaterstaat nu inmiddels een paar maanden samen.

Ze zijn gestart met de eerste fase van de 2-fasen aanpak. Deze eerste fase staat bekend als de engineeringfase waarbij het team gezamenlijk vooronderzoeken uitvoert die input leveren voor het uitvoeringsontwerp, wat de basis vormt voor de renovatiewerkzaamheden. Tegelijkertijd wordt gekeken of het uitvoeringsontwerp past binnen de vooraf gestelde richtprijs, of dat de uiteindelijke kostprijs nog wordt bijgesteld alvorens Savera het werk gaat realiseren.

DOEN-week

Bij een goede voorbereiding hoort een goede samenwerking. Om snel tot elkaar te komen is daarom direct na gunning, begin april, een gezamenlijke DOEN-week gehouden. Tijdens deze DOEN-week hebben de teamleden met elkaar kennisgemaakt op informele wijze. Als onderwerpen zijn de verschillende elementen uit het DOEN-gedachtegoed aan bod gekomen, waarbij dagelijks een element centraal stond. Tussendoor is er voldoende tijd genomen voor een persoonlijke kennismaking van beide projectteams. Niet alleen tijdens de teamsessies maar ook tijdens koffiemomentjes, pauzes en wandelingen op de hei.

Samenwerken in tijden van Corona

De samenwerkingsvorm is daarna organisch ontstaan, onder andere door het creëren van een ritme met reguliere overleggen en vastleggen van samenwerkingsafspraken. Vanwege de coronamaatregelen was het niet meteen mogelijk om gezamenlijk op een locatie te werken, en werden overleggen veelal via Teams meetings gevoerd. Dit was meteen de eerste hindernis die werd ervaren in de opstartfase. Er bleek toch een grote behoefte te zijn om samen op één locatie te werken. Om elkaar ook in de ogen te kunnen kijken en voor uitwisseling van informatie bij de koffieautomaat. De versoepelingen van het kabinet kwamen op het juiste moment, en een project kantoorlocatie werd in gebruik genomen.

Meenemen in DOEN-gedachtegoed

In de samenwerking viel het op dat nieuwe teamleden en adviseurs nog niet altijd waren meegenomen in het DOEN-gedachtegoed. Tijdens het welkom en het kennismakingsproces besteedt het team hier inmiddels extra aandacht aan. Hetzelfde geldt voor de stakeholders, zoals gemeenten, provincies, maar ook de onderaannemers. Ook zij worden meegenomen in het DOEN-gedachtegoed, zodat iedereen goed weet wat het inhoudt en wat het in de praktijk voor hen betekent. Hoewel sommige collega’s en stakeholders aanvankelijk wat gereserveerd waren over deze aanpak, hebben zij inmiddels een beter beeld van wat het is en zijn ze erg nieuwsgierig naar de resultaten. 

Hecht team

Ondertussen is te merken dat Team A12 IJsselbruggen (Rijkswaterstaat + Savera IJsselbruggen) een hecht team is geworden. Bij een recente bijeenkomst werd tijdens de voorstelronde aan nieuwe collega’s nog enkel aangeven wat de naam en functie was van een persoon, en niet meer voor welke partij hij/zij werkt. Voor nieuwkomers is het niet altijd makkelijk om te integreren in het hechte team, en daarom probeert het team de relatie te versterken door ook persoonlijke zaken te delen met elkaar en zich daarmee kwetsbaar op te stellen.

Na drie maanden samenwerken concludeert het team dat zij al als één team IJsselbruggen functioneren en samen één doel voor ogen hebben: de doelmatige en tijdige renovatie van de A12 IJsselbruggen waarbij er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk. Meer hierover in een volgende blog…

Op weg naar een vitale infrasector

Het project werkt vanuit het gedachtegoed van DOEN en is één van de pilotprojecten van het transitieprogramma “Op weg naar een vitale infrasector”. Met als belangrijkste waarden: maximaliseren van klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk en een optimale transparante samenwerking. Dat begint al bij de twee-fasen aanpak waarbij ontwerp en uitvoering in handen zijn van één gezamenlijk team. Als een van de eerste infra-projecten in Nederland geeft het project hiermee actief invulling aan het transitieprogramma.

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen