De DECODE-keten maakt kennis met elkaar

03-12-2021
74 keer bekeken

Het project DECODE-Maeslantkering heeft op 25 oktober 2021 een bijzondere bijeenkomst georganiseerd in het Van der Valk hotel in Dordrecht.

Alle vertegenwoordigers van de betrokken partijen van het project hebben kennis gemaakt met elkaar; van de leverancier van de pompen en de onderaannemer die de steigers bouwt tot en met de beheerder van de Maeslantkering. De gehele keten dus!

Vanzelfsprekend of toch niet?

Alle deelnemers aan de bijeenkomst gaan elkaar tegenkomen tijdens het ontwerpen, uitvoeren en opleveren van de werkzaamheden aan de Maeslantkering. Het was dus erg nuttig om alvast kennis te maken met elkaar en om van elkaar te horen wat de rol van een ieder gaat zijn. Daarbij was het voor de partijen in de keten van GSB/Mourik dé kans om kennis te maken met de groep mensen die de klant zijn, de beheerders van de Maeslantkering bij Rijkswaterstaat. Voor deze groep mensen wordt het werk uiteindelijk gedaan.

Tijdens de bijeenkomst werd al snel duidelijk dat zo’n samenkomen misschien wel logisch klinkt, maar niet vanzelfsprekend is. De aanwezigen zeiden dan ook een dergelijke kennismaking met de gehele keten nog niet eerder meegemaakt te hebben. Iemand van Rijkswaterstaat vertelde dat er niet vaak rechtstreeks contact is met een onderaannemer, omdat dit contact via de hoofdaannemer verloopt. En een onderaannemer gaf aan al jaren werkzaamheden op de kering uit te voeren, maar niet te weten wie van de beheerder goedkeuring geeft op de plannen. Het klinkt dus erg logisch dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij hetzelfde project elkaar kennen, maar in de praktijk blijkt dat toch niet altijd het geval te zijn. Precies daarom heeft het projectteam van DECODE besloten om deze bijeenkomst te organiseren. Iedere betrokken partij heeft de werkzaamheden die hij uitvoert en de rol die hij heeft in de totale opdracht toegelicht. De professionaliteit en betrokkenheid was daarbij zichtbaar en voelbaar. We hebben meer begrip gekregen voor elkaars belangen en we hebben van elkaar geleerd. Hoe mooi is dat!

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen