DOEN-project DECODE Maeslantkering gegund

29-07-2021
120 keer bekeken

Het is zo ver! Op 21 mei jongstleden hebben Rijkswaterstaat en GSB de realisatieovereenkomst getekend voor het project DECODE op de Maeslantkering.

Na het afronden van de selectieprocedure in juni 2020 zijn Rijkswaterstaat, GSB en partner Mourik Infra bezig geweest met fase 1 van dit nieuwe 2-fasen project. In deze fase is samen met de beheerder van de Maeslantkering en technisch specialisten van GSB en Mourik gezamenlijk gewerkt aan een oplossing die ‘maximale klantwaarde’ en ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’ biedt.

Samen werken in de keten

Door alle kennis in zowel de keten van Rijkswaterstaat als de in de keten van GSB en Mourik te betrekken in het ontwerpproces is een oplossing tot stand gekomen die technisch hoogwaardig is en biedt wat de klant van het project (de beheerder van de Maeslantkering) wil en nodig heeft. In de tussentijd heeft het projectteam DECODE, bestaande uit mensen van Rijkswaterstaat, GSB en Mourik, gewerkt aan het bepalen van de afspraken in de overeenkomst, de risicoverdeling en de prijs. We hebben hierdoor de mogelijkheid gehad om alle afspraken voorafgaand aan de definitieve gunning met elkaar te bepalen, doorgronden en vast te leggen.

“Ik ben blij geworden van de samenwerking en om een kijkje in elkaars keuken te hebben gekregen. Op die manier krijg je veel meer begrip voor een opdrachtgever en in welke bochten ze zich soms moeten wringen om iets geregeld te krijgen”

Mike van Schenkhof, Technisch Manager

Een gezamenlijk geschreven overeenkomst

Zowel het ontwerp als de contractuele afspraken zijn in volledige transparantie met alle betrokken partijen tot stand gekomen. Door alle afspraken grondig binnen het projectteam, maar ook met de ketenpartners, te bespreken hebben we ervoor gezorgd dat het ‘onze’ afspraken zijn. De kans dat we gedurende het project gedoe krijgen of dat we elkaar verrassen is hierdoor heel klein geworden. Zo kunnen we ons focussen op waar het om draait, het leveren van klantwaarde, en houden we het werkplezier hoog. Bekijk ons contract, de Realisatieovereenkomst, onderaan dit artikel. Vanuit dit document wordt verder verwezen naar onderliggende documenten.

Ben je geïnteresseerd in deze documenten of naar hoe deze realisatieovereenkomst tot stand is gekomen? Neem dan contact op met ons, het projectteam DECODE, door een mail te sturen naar dit e-mailadres.

“We hebben alleen opgeschreven wat echt nodig is. Er zit geen overtollige ballast in de overeenkomst. Over alles is goed nagedacht”

Marjolein van Ruler, Projectmanager

Start uitvoering

Met de ondertekening van onze overeenkomst start fase 2 van het project: de realisatiefase. Dit jaar gebruiken we voor de verdere voorbereiding van het werk en zorgen we voor een slimme en tijdige inkoop van de benodigde materialen en middelen. De werkzaamheden aan de kering zelf worden uitgevoerd in de zomerseizoenen van 2021 t/m 2024. In deze periode wordt het deballastsysteem volledig vervangen. Dit systeem bestaande uit 60 pompen zorgt ervoor dat het water na een sluiting van de kering uit de ballastcompartimenten wordt gepompt zodat de kering weer opdrijft.  Als dit systeem verwijderd is wordt er gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de binnenkant van de ballastcompartimenten te voorzien van een volledig nieuw conserveringssysteem. Na de werkzaamheden hebben de conservering en het deballastsysteem weer een levensduur van 25 jaar.

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen