Samenwerkingspartner gevonden: GSB!

05-09-2020
38 keer bekeken

Ondertussen is er veel gebeurd bij het project DECODE op de Maeslantkering. De eerste drie fases van de aanbesteding zijn afgerond en zo is er nog één marktpartij over: GSB! Dit is de samenwerkingspartner waarmee het projectteam van Rijkswaterstaat de laatste fase van de aanbesteding doorloopt.

Een één-op-één-fase waarin gezamenlijk een goede basis wordt gelegd voor de uitvoering van het project.        

Wanneer is de klantwaarde maximaal?

Eén van de eerste dingen die we met GSB zijn gaan doen is het doorgronden van de opgave. Samen zijn we in gesprek gegaan met de klant van ons project, om te begrijpen wat hij belangrijk vindt. Onze klant is de beheerder van de Maeslantkering, die wordt vertegenwoordigd door één persoon van de afdeling Stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat regio West-Nederland-Zuid. Door veel door te vragen ontdekken we wanneer de klantwaarde maximaal is. Ook is er een schouw geweest, zodat we duidelijk konden zien waar het werk plaats gaat vinden en hoe de compartimenten er uit zien.

Hoe bereiken we eerlijk geld voor eerlijk werk?

We hebben een eerste risicosessie gehouden om een start te maken met risicomanagement. Er zullen er nog meer volgen, want om tot een eerlijke prijs te komen moeten we de risico’s natuurlijk goed in beeld hebben. Vervolgens kunnen we de risico’s dan verdelen, zodat degene die een risico het beste kan beheersen dat risico ook toegewezen krijgt. Daarnaast zijn de gesprekken gestart om te kijken wat voor overeenkomst we gaan opstellen. Hoe gaan we vastleggen wat we uiteindelijk willen gaan doen en wat willen we precies voor onderlinge afspraken met elkaar maken? Omdat deze laatste fase van de aanbesteding een relatief lange periode gaat duren is ook een start gemaakt met het opstellen van een zogenaamde “Fase4-overeenkomst”. Deze tussentijdse overeenkomst is puur bedoeld om de voorfinanciering voor GSB niet te hoog te laten oplopen. We werken met aannames en verrekenen het saldo aan het einde van fase 4, als we gezamenlijk hebben bepaald wanneer is er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk in deze fase.

Leuk, maar zoeken

Iedereen zit er positief in en de samenwerking loopt best goed. Wel is het nog zoeken naar de beste rol die iedereen kan vervullen. Soms is het nog lastig om iemand ergens op aan te spreken, omdat we elkaar nog niet heel goed kennen. Dat bijna alle overleggen middels Skype gaan vanwege de coronamaatregelen helpt daar niet bij, maar het gaat steeds beter.

Hoe verder?

We hopen de laatste fase van de aanbesteding in december/januari af te hebben, zodat we het werk definitief aan GSB kunnen gunnen. Het werk buiten kan dan starten in de zomer van 2021. Werken op de Maeslantkering kan ieder jaar alleen van 16 april tot en met 14 augustus, buiten het stormseizoen. Een eventuele vertraging betekent dus dat de werkzaamheden doorschuiven naar een volgende zomer en dat is niet wenselijk, omdat er dan ook andere werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Leren en evalueren

Nu we onze samenwerkingspartner hebben gevonden en dus een mooie mijlpaal hebben bereikt, is het tijd om de afgelopen periode te evalueren. De eerste drie fases van de aanbesteding worden in september geëvalueerd. Dit doen we met alle marktpartijen die hebben meegedaan aan de aanbesteding. Wat vonden zij van het proces? Wat ging goed en wat zou een volgende keer beter kunnen? Het verslag van deze evaluatie zal op deze website worden gepubliceerd, wordt vervolgd!

Benieuwd hoe de eerste drie fases van de aanbesteding eruit zagen? Dat kun je lezen in de aanbestedingsleidraad onderaan dit artikel.

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Cookie-instellingen