De aanbesteding is gestart!

29-11-2019
46 keer bekeken

Op 5 november is de aanbesteding gestart. Het projectteam van de Maeslantkering heeft de aanbestedingsstukken voor het project DECODE gepubliceerd op TenderNed. Een mooie mijlpaal waar hard voor gewerkt is! Het team is voor de zomer gestart met een bijeenkomst voor marktpartijen.

Deze bijeenkomst is gebruikt als begin van de samenwerking en dit is na de zomer met een tweede bijeenkomst doorgezet. Tijdens deze bijeenkomsten is aan marktpartijen gevraagd of zij interesse hebben in DOEN en over hoe de aanbesteding er uit zou kunnen zien.

Uitdaging

De uitdaging in het aanbestedingsproces zat vooral in de criteria die konden worden gebruikt om te komen van 3 marktpartijen tot 1 marktpartij. Tijdens het eerste DOEN-project, de renovatie van de Nijkerkerbrug, is deze keuze voor 100% gemaakt op basis van kwaliteit. Dit bleek echter voor het project DECODE niet te kunnen. Uit vernieuwde inzichten omtrent de interpretatie van de aanbestedingswet volgt namelijk dat ook de prijs onderdeel moet zijn van deze keuze. Dit is nodig om invulling te geven aan het vereiste vanuit de wet om de winnaar van een aanbesteding te kiezen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Eerlijk geld voor eerlijk werk​

Geen leuk bericht voor het projectteam en ook niet voor de marktpartijen, want wat betekent dit dan voor het principe eerlijk geld voor eerlijk werk? Gaat de prijs dan toch de selectie domineren of is er een manier te bedenken waarbij een prijselement en “eerlijk geld voor eerlijk werk” hand in hand gaan? Het platform DOEN en het projectteam van DECODE zijn samen opgetrokken in de zoektocht naar een goede oplossing. Zij hebben daarbij de input van de markt ter harte genomen.

Oplossing

Met veel trots kunnen we zeggen dat het is gelukt om een prijselement in de aanbesteding mee te nemen, zonder dat de prijs te dominant wordt. Er worden met een menukaart prijzen uitgevraagd die later kunnen worden gebruikt om samen met de beoogd opdrachtnemer te bepalen wat de definitieve aanneemsom wordt. De beoordeling van de prijzen op de menukaart weegt voor 5% mee in de totale beoordeling. De overige 95% van de beoordeling betreft kwaliteit. We denken op deze manier voldoende ruimte te houden voor het principe “eerlijk geld voor eerlijk werk”. De aanbesteding is nog maar net gestart maar het ziet er naar uit dat marktpartijen nog steeds geïnteresseerd zijn om mee te DOEN!

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen