DOEN Maeslantkering

13-05-2019
54 keer bekeken

Het projectteam van Rijkswaterstaat dat het onderhoud aan de Maeslantkering uitvoert gaat DOEN toepassen! “In december 2018 kwam ons directieteam met een oproep aan projectteams om, in navolging van de Nijkerkerbrug, met DOEN aan de slag te gaan.

Wij hebben ons team direct aangemeld en hebben besloten om van in ieder geval één van onze contracten een DOEN-project te maken”, zegt Marjolein van Ruler, projectmanager.

Het projectteam is het WNZ AB Keringenteam 1 (KT1) en valt onder Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO). Ze voeren al het vaste en variabele onderhoud uit voor de Maeslantkering en de Hartelkering. Het team heeft meerdere vaste en variabele onderhoudscontracten in uitvoering, gemiddeld een stuk of 12. Daarnaast worden er gemiddeld zo’n 5 nieuwe onderhoudscontracten voorbereid.

Het DOEN-project

Eén van deze contracten wordt opgepakt volgens het DOEN-gedachtegoed. Het is het project DECODE (DEballastsysteem onderhoud in combinatie met het COnserveren van de binnenzijde van de kerende wand volgens DoEn). Omdat DOEN draait om goede samenwerking is het projectteam vanaf het allereerste begin gestart met de samenwerking met de markt.

‘Nog voordat we echt hebben verzonnen hoe we het aan gaan pakken hebben we een informatiebijeenkomst gehouden met de potentiële gegadigden. Hiervoor is het project aangemeld op TenderNed met de mededeling dat de echte aanbesteding pas start na de zomer, maar dat er nu al een informatiebijeenkomst wordt gehouden.”

Marjolein van Ruler, Projectmanager Keringenteam 1

 

 

 

Markt vanaf het eerste moment betrokken

Er waren 25 mensen van 10 verschillende bedrijven, variërend van straal-, schilderbedrijven en installateurs tot verfleveranciers. In een interactieve sessie heeft het projectteam de marktpartijen bevraagd over o.a. wat ze minimaal nodig hebben aan scope om te bepalen of ze mee willen doen aan de aanbesteding, al dan niet in combinatie met meerdere partijen. Tevens hebben ze allerlei tips opgehaald om het traject om een geschikte partij te vinden succesvol te kunnen doorlopen. En natuurlijk hebben ze het DOEN-gedachtegoed uitgelegd. Na afloop hebben ze om feedback gevraagd over hoe deze informatiebijeenkomst voorafgaand aan de echte aanbesteding is ontvangen. Daar zijn allemaal positieve reacties op gekomen. Op de vraag hoe de marktpartijen tegen het DOEN-gedachtegoed aankijken kwamen veel positieve reacties terug, maar ook voorzichtige reacties zoals “eerst zien dan geloven” of “dit werkt alleen als er een heel open sfeer ontstaat”. Het was een geslaagde ochtend die werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De resultaten zijn gedeeld op TenderNed, inclusief antwoorden op de gestelde vragen Waarschijnlijk komt er nog een vervolg op de bijeenkomst. Op deze manier komt de samenwerking tussen het projectteam en de marktpartijen al vanaf het allereerste begin tot stand.

DOEN-spel

Om de beheerder en alle teamleden ook bij het gedachtengoed van DOEN te betrekken, behandelt het projectteam op iedere dinsdag tijdens de lunch één van de vragen van het DOEN-spel. Door de discussie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, helpt dit het team om de ideeën over de aanpak van DOEN te doorleven. Het team wil daarin het liefst samen met de markt optrekken.

Het geleerde meteen toepassen

De eerste spin-off is er ook al. Het projectteam heeft naast het project DECODE nog een ander contract in voorbereiding. Dit contract komt volgens de normale aanbestedingsmethode op TenderNed na de zomer (2019). Daar gaat het team nu ook een informatiebijeenkomst voor houden voorafgaand aan de aanbesteding, zodat er met input van de markt eventueel nog zaken kunnen worden aangepast in het contract! Samenwerking is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan DOEN-projecten!

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen