Evaluatie aanbesteding en start samenwerking met Ploegam

29-11-2019
44 keer bekeken

Het DOEN-project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werd in het voorjaar van 2019 gegund aan Ploegam. In de aanbestedingsprocedure stond de samenwerking tussen markt en Rijkswaterstaat centraal. Naderhand is de aanbesteding met alle deelnemers geëvalueerd.

Je vindt het rapport onderaan dit artikel. Inmiddels zijn de teams van Ploegam en Rijkswaterstaat een paar maanden met elkaar onderweg. Hoe gaat het nu?

Risicoverdeling

‘De vernieuwende PD&C-contractvorm werkt flink door in de inrichting van het project,’ zegt Bas Hoft, contractmanager bij Ploegam. ‘In andere projecten kregen we in de aanbestedingsfase ontzettend veel informatie en zaten we met stoom en kokend water allerlei risico’s te beprijzen. In dit project maken we de risicoverdeling pas na gunning, mede op basis van de nog uit te voeren areaalonderzoeken. Daardoor ontstaat er ruimte om te bewegen, samen te zoeken. Dat geeft vertrouwen en maakt dat je als opdrachtnemer meer risico´s durft te aanvaarden. Je bent immers medeverantwoordelijk voor het vergaren van de informatie die nodig is voor de risicobepaling. Doordat we op een open manier over risicoverdeling kunnen praten is een heel andere sfeer ontstaan.’

Goede basis

Frank Melten, contractmanager van Rijkswaterstaat, vult aan:  ‘We brengen voortdurend onze samenwerking ter sprake. Elke week spreken de IPM-teams elkaar op een informele manier. Alles mag dan op tafel komen. Die openheid geeft een bepaalde veiligheid voor de teams die nodig is om goed samen te kunnen werken. Ook heeft Ploegam meteen werk gemaakt van een gezamenlijke projectlocatie in de omgeving van het werk. Kortom, door een aantal randvoorwaarden te organiseren hebben we een goede basis gelegd voor intensieve samenwerking. Maar een goede samenwerking vraagt wel hard werken. Bas: ‘Regelmatig steekt het wij-zij-denken toch de kop op. Soms is dat een kwestie van gewoonte, maar vaak zijn het krachten buiten het project die een goede samenwerking in de weg zitten. Onze moederorganisaties zijn nog niet altijd ingericht op onze manier van werken. Daar hebben we soms wel last van. Het is dan zaak om een positief-kritische houding aan te nemen, ook als het spannend wordt.’

Evaluatie aanbesteding

De bijzondere aanbestedingsprocedure van dit project is geëvalueerd met alle betrokkenen.
Benieuwd naar de geleerde lessen? Lees dan het evaluatieverslag onderaan dit artikel!

Dit artikel is geschreven vanuit Project DOEN, een van de voorlopers van 'Op weg naar een vitale infrasector'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen