Marktdialoog Gelijkwaardig Samenwerken

Mirjam Heuvelman (Rijkswaterstaat) en Fries Heinis (Bouwend Nederland en vertegenwoordiger namens de betrokken branches)
04-05-2023
294 keer bekeken

Rijkswaterstaat werkt aan de doorontwikkeling van prestatiecontracten naar BasisOnderhouds-Contracten (BOC). De basis van de nieuwe contracten wordt gevormd door een nieuwe risicoverdeling tussen markt en RWS en een moderne wijze van onderling samenwerken.

Met deze nieuwe insteek kunnen de beschikbare capaciteit en budgetten naar verwachting efficiënter worden ingezet zodat de toekomstige productie gehaald kan worden. 

Onlangs kwamen zo’n 55 project-, contract-, technisch-, onderhouds- en assetmanagers van grote, midden- en kleinbedrijven bij elkaar die werken met onderhoudscontracten voor vast- en variabel onderhoud. Ook een aantal vertegenwoordigers van brancheverenigingen Cumela, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, MKB Infra en Vereniging van Waterbouwers was aanwezig.  

Visiedocument aanleiding 

De Klankbordgroep Markt en Assetmanagement (KGMAM), waarin markt en RWS samenwerken aan de doorontwikkeling van de RWS-onderhoudscontracten, heeft een Visiedocument ‘Gelijkwaardig Samenwerken’ (link) uitgebracht. In het document is uitgewerkt hoe samenwerking in de huidige prestatiecontracten, de toekomstige BOC-contracten en andere onderhoudscontracten vorm kan krijgen. Tijdens deze bijeenkomst werden ideeën en reacties verzameld waarmee het Visiedocument zal worden verbeterd. 

Open gesprekken 

Gedurende de ochtend werd in kleine groepen gesproken over wat er voor nodig is om een goede, gelijkwaardige samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen (Opdrachtnemer, Opdrachtgever, Beheerder) te krijgen. Daarna werd er ingezoomd op de rol van de marktpartij bij het managen van de onderhoudsbehoefte waar in de Basis Onderhoudscontracten  veel meer de nadruk op komt te liggen. Overigens wordt al concreet ervaring opgedaan met Gelijkwaardig Samenwerken in een aantal pilots zoals de Tweefasenaanpak, 1 IPM-team en een aantal onderhoudscontracten zoals Waardegedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU) en Samenwerken in Waardegedreven Onderhoud (SiWO). 

De doorontwikkeling van de onderhoudscontracten staat niet op zichzelf. Het past binnen lopende ontwikkelingen van Rijkswaterstaat zoals de transitieopgave Op weg naar een vitale infrasector, het verder verbeteren van het assetmanagement en de visie op Samenwerken in Onderhoud (SIO).

Reacties positief

In kleine groepen werd intensief gediscussieerd over de antwoorden op die vragen. De reacties waren positief. Belangrijk is dat de deelnemers tevreden waren dat het echt gelukt is om open, constructieve gesprekken te voeren. De sfeer was heel goed en er was consensus over het belang van een goede samenwerking. Of zoals Wilhelm van Eeken (KWS@vice en KGMAM) het benoemde ‘Zie je de ander als iemand die je kan helpen, of als de vijand waartegen je moet vechten?’. Maar er was ook aandacht voor het belang van leiderschap dat nodig is om de verandering daadwerkelijk waar te maken. 

Vervolg

Met de ideeën en reacties uit deze bijeenkomst zal de werkgroep Markt en Assetmanagement (KGMAM) aan de slag gaan met het schrijven van een nieuwe en verbeterde versie van het Visiedocument. Naar verwachting zal dat voor de zomerperiode weer worden gedeeld.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen